ส.ส.เตี้ย ยโสธร ไทยสร้างไทย ฝากรัฐบาลใหม่ เร่งแก้ประปาไร้คุณภาพ และการออกโฉนดที่ดิน ส.ค.1 ล่าช้า

ข่าวสาร
สุภาพร

[ ส.ส.เตี้ย ไทยสร้างไทย เร่งรัฐบาลใหม่ #รัฐบาลเศรษฐา แก้ปัญหาน้ำประปาไร้คุณภาพ ยกเครื่องระบบประปาแก้ปัญหาเรื่องน้ำให้ประชาชน พร้อมย้ำครม.ใหม่ ควรเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินหลังประชาชนร่วมกับ อปท. และภาครัฐดำเนินการเองมาตลอดกว่า10ปี แต่ไร้ความคืบหน้า ]

นางสุภาพร สลับศรี สส.ยโสธร พรรคไทยสร้างไทย เรียกร้องให้ครม.เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปา และปัญหาการออกโฉนดที่ดินล่าช้ากว่า10ปีให้พี่น้องประชาชน

จากการลงพื้นที่พบข้อร้องเรียนว่าปัญหาน้ำประปาในยโสธรเกิดขึ้นในพื้นที่ 3 หมู่บ้านในอำเภอทรายมูล ที่ระบบน้ำประปาขาดแคลนคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน ทั้งๆที่มีแหล่งน้ำผิวดินขนาดใหญ่”หนองลาดมั่ง” ที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา และห่างหมู่บ้านไม่ถึง 1 กิโลเมตร จะช่วยแก้ปัญหาน้ำประปา ได้เกินครึ่งของทั้งตำบล

นอกจากนี้ปัญหาการออกโฉนดที่ดินที่ล่าช้ากว่า10ปีทั้งที่พี่น้องประชาชนพยายามบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาครัฐแล้วแต่ก็ยังไม่สำเร็จ โดยมีที่ดินกว่า 41 รายย่อย 12 แปลง ที่อยู่ในเกณฑ์สามารถดำเนินการแปลง ส.ค.1 ขอออกโฉนดได้ พร้อมเป็นพื้นที่นำร่องในการแก้ปัญหาด้านที่ดินของพื้นที่อื่นๆต่อไป

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย