[ หนุนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย แต่ต้องไม่เป็นการผลักภาระให้กับภาษีประชาชน ]

ข่าวสาร

นายณัฐวัฒน์ พอใช้ได้ อดีตผู้สมัครส.ส.พรรคไทยสร้างไทย ในฐานะคณะทำงานการแก้ไขปัญหาและงบประมาณกรุงเทพมหานคร พรรคไทยสร้างไทย ขอสนับสนุน นโยบาย #รถไฟฟ้า20บาท พร้อมกันทุกสาย เชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถเจรจาสัญญาสัมปทานกับเอกชนได้ เพราะมีการแต่งตัังที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีจากบุคคลากรเอกชนที่มาจากบริษัทด้านรถไฟฟ้า ย่อมหาทางออกได้แน่

สิ่งที่เป็นกังวลตอนนี้มีเพียงแค่ประเด็นที่ว่า การลดราคาครั้งนี้ต้องไม่เป็นการผลักภาระให้กับภาษีประชาชนในระยะยาว โดยเทียบเคียงเหมือนกรณีที่ กทม.เคยพยายามผลักดันนโยบายรถไฟฟ้า 25 บาทตลอดสายแต่ยังไม่สำเร็จ เนื่องจาก กทม.เอง ก็ไม่สามารถรับภาระหนี้ที่จะเกิดขึ้นได้ จากการชดเชยค่าโดยสาร ส่วนการทำประชาพิจารณ์ถามประชาชนเรื่องขึ้นค่าโดยสารนั้นดูจะขัดแย้งกับนโยบาย #รถไฟฟ้า20บาท ของรัฐบาล และจะทำให้นโยบายนี้ช้าลงไปกว่าเดิมอีกหรือไม่?

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย