‘หมอแมพ ไทยสร้างไทย’ เสนอเพิ่มทางเลือกเงินหมื่นดิจิทัล ให้บริจาคโรงพยาบาลหรือสถานศึกษาได้ โดยหักภาษีได้ 2 เท่า และขยายขอบเขตเกิน 4Km. เพื่อช่วยโรงเรียนและโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลที่มีความขาดแคลน

ข่าวสาร

ทันตแพทย์กันตพงศ์ ดีชัยยะ อดีตผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 31 พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายเดินหน้าแจกเงินดิจิทัลหนึงหมื่นบาทเป็นที่แน่นอนแล้ว

พบว่ามีประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้รู้สึกว่าตนจะต้องจับจ่ายใช้สอยในระยะเวลาและเงื่อนไขได้ เราจึงเห็นว่า รัฐบาลควรเพิ่มช่องทางให้สามารถนำเงินหมื่นดิจิตอลไปใช้ในการกุศลที่เกี่ยวข้อง เช่น ให้โรงพยาบาลหรือโรงเรียนที่ขาดแคลน โดยสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

ทั้งนี้อาจต้องขยายพื้นที่ให้มากกว่า 4 กิโลเมตร สำหรับผู้ที่ต้องการจะบริจาคในพื้นที่ที่ห่างไกลและมีความขาดแคลนจะได้สามารถส่งเงินเหล่านั้นให้กับ โรงเรียนและสถานพยาบาลได้โดยตรง

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย