‘อดิศักดิ์’ วอน รัฐบาล ชะลอโครงการใหญ่ในเมือง -กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

ข่าวสาร
อดิศักดิ์

นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ สส.อุดรธานี พรรคไทยสร้างไทย อภิปรายการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีว่าขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี โดยการอภิปรายของตนวันนี้เป็นการเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพโดยสรุปสาระได้ดังนี้

[การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสร้างความเจริญให้กับพื้นที่ในอนาคต ]

ตนเห็นด้วยอย่างยิ่งกับนโยบายที่แถลงว่า “รัฐบาลจะลงทุนในด้านการขนส่งของประเทศ ทั้งทางถนน ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ เพื่อเปิดประตูทางการค้าและเปิดโอกาสของประเทศไทย เพราะการขนส่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยพื้นฐานในการนำพาความเจริญเข้าไปในพื้นที่ ปัจจุบันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านขนส่ง โดยเฉพาะ ถนน ยังเป็นปัญหา เช่น ถนนคับแคบ ชำรุด ไม่มีไหล่ทางก็เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ถนน แต่กลับได้รับการแก้ไขที่ล่าช้า

[เสนอให้ชะลอโครงการใหญ่ในเมืองเพื่อกระจายงบประมาณลงไปทั่วประเทศให้ไม่กระจุกตัว]

ผมขอเรียนไปยังนายกรัฐมนตรีและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน หรือเส้นทางขนถ่ายสินค้าการเกษตร ให้เข้าไปดูแลและนำนโยบายลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง อันเป็นปัจจัยพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้เป็นนโยบายเร่งด่วน ทั้งนี้เสนอให้ชะลอโครงการใหญ่เพื่อที่จะกระจายงบประมาณจัดสรรลงไปให้ทั่วประเทศไม่กระจุกตัวเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ท้ายที่สุดนี้ขอเป็นกำลังใจให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเร็...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจัดพิษสารเคมีร้ายแรง ถูกล...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมันให้ภาคขนส่ง แนะหยุ...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุกา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจั...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย รับฟังปัญหาพี่น้องชาว จ.นครสรร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย