[ ‘อนุดิษฐ์’ ย้ำจุดยืน #ไทยสร้างไทย ตรงกับ 8 พรรคร่วมรัฐบาล หนุนกระจายอำนาจเต็มรูปแบบ-แก้ รธน.เป็นฉบับประชาชน-แก้คอร์รัปชันทั้งระบบ ]

ข่าวสาร

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองหัวหน้าพรรค เป็นตัวแทนไทยสร้างไทย ร่วมงานเสวนาการติดตามนโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นของพรรคการเมืองหลังการเลือกตั้ง ที่จัดโดย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ย้ำจุดยืนพรรค 3 ข้อ คือ

การลดวามเหลื่อมล้ำระหว่างหัวเมืองกับภูมิภาค ที่ไม่ใช่เพียงการกระจายอำนาจทางการเมืองเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงอำนาจทางเศรษฐกิจด้วย ปัจจุบัน GDP มากองอยู่ที่กรุงเทพมหานครฯ และจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้นต้องมีคลัสเตอร์ทางเศรษฐกิจกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ ให้ครบถ้วนและต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จะเชื่อมโยงให้ถึงกันด้วย ให้โอกาสในการหารายได้ของท้องถิ่นมากขึ้น ต้องมีอิสระทางการคลัง ต้องมีภาษีตัวใหม่ๆ รายได้ใหม่ๆ ที่จะเข้ามาให้กับท้องถิ่นให้ได้ รวมถึงความขาดอิสระของท้องถิ่นที่ขยับตัวไม่ได้มากเนื่องจากมีกฎระเบียบข้อบังคับข้ามกระทรวงมากมายที่จะต้องถูกนำมาพิจารณาใหม่

แก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นฉบับประชาชน โดย ส.ส.ร. ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิรูประบบราชการใหม่ทั้งหมดรวมถึงการปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ

ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันต้องถูกแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยทุกคนจะต้องถูกตรวจสอบ ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องมีเส้นเวลากำหนดไม่ให้นานเกินไป ไม่มีการลดหย่อนผ่อนโทษให้ผู้ทุจริต สื่อมวลชนเองต้องมีเสรีภาพและถูกตรวจสอบได้ รวมถึงต้องมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านี้

“การกระจายอำนาจจะต้องไปให้ไกลกว่ารูปแบบของ กทม. อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในประชาชน เชื่อในคนที่ประชาชนเลือกมา ทุกท้องถิ่นในไทยมีของดีมีอัตลักษณ์ที่แตกต่าง ตอนนี้อำนาจที่อยู่ที่ศูนย์กลางต้องถูกคืนไปให้กับประชาชนได้แล้ว” น.อ.อนุดิษฐ์กล่าว

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย