[ ‘อนุดิษฐ์’ ย้ำจุดยืน #ไทยสร้างไทย ตรงกับ 8 พรรคร่วมรัฐบาล หนุนกระจายอำนาจเต็มรูปแบบ-แก้ รธน.เป็นฉบับประชาชน-แก้คอร์รัปชันทั้งระบบ ]

ข่าวสาร

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองหัวหน้าพรรค เป็นตัวแทนไทยสร้างไทย ร่วมงานเสวนาการติดตามนโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นของพรรคการเมืองหลังการเลือกตั้ง ที่จัดโดย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ย้ำจุดยืนพรรค 3 ข้อ คือ

การลดวามเหลื่อมล้ำระหว่างหัวเมืองกับภูมิภาค ที่ไม่ใช่เพียงการกระจายอำนาจทางการเมืองเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงอำนาจทางเศรษฐกิจด้วย ปัจจุบัน GDP มากองอยู่ที่กรุงเทพมหานครฯ และจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้นต้องมีคลัสเตอร์ทางเศรษฐกิจกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ ให้ครบถ้วนและต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จะเชื่อมโยงให้ถึงกันด้วย ให้โอกาสในการหารายได้ของท้องถิ่นมากขึ้น ต้องมีอิสระทางการคลัง ต้องมีภาษีตัวใหม่ๆ รายได้ใหม่ๆ ที่จะเข้ามาให้กับท้องถิ่นให้ได้ รวมถึงความขาดอิสระของท้องถิ่นที่ขยับตัวไม่ได้มากเนื่องจากมีกฎระเบียบข้อบังคับข้ามกระทรวงมากมายที่จะต้องถูกนำมาพิจารณาใหม่

แก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นฉบับประชาชน โดย ส.ส.ร. ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิรูประบบราชการใหม่ทั้งหมดรวมถึงการปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ

ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันต้องถูกแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยทุกคนจะต้องถูกตรวจสอบ ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องมีเส้นเวลากำหนดไม่ให้นานเกินไป ไม่มีการลดหย่อนผ่อนโทษให้ผู้ทุจริต สื่อมวลชนเองต้องมีเสรีภาพและถูกตรวจสอบได้ รวมถึงต้องมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านี้

“การกระจายอำนาจจะต้องไปให้ไกลกว่ารูปแบบของ กทม. อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในประชาชน เชื่อในคนที่ประชาชนเลือกมา ทุกท้องถิ่นในไทยมีของดีมีอัตลักษณ์ที่แตกต่าง ตอนนี้อำนาจที่อยู่ที่ศูนย์กลางต้องถูกคืนไปให้กับประชาชนได้แล้ว” น.อ.อนุดิษฐ์กล่าว

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเร็...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจัดพิษสารเคมีร้ายแรง ถูกล...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมันให้ภาคขนส่ง แนะหยุ...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุกา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจั...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย รับฟังปัญหาพี่น้องชาว จ.นครสรร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย