[เกณฑ์ใหม่ #เบี้ยผู้สูงอายุ บีบให้คนต้องแก่ต้องจนถึงจะได้รัฐสวัสดิการ สวนทางสังคมสูงวัย-เศรษฐกิจถดถอย]

ข่าวสาร

สุพันธุ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรคและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ระบุว่าการออกประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยใหม่ที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา นอกจากเป็นการทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้ว ยังเป็นการทำให้ประเทศเสียโอกาสทางเศรษฐกิจในทางหนึ่งด้วย

ประการแรกการที่เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจทำให้ในอนาคตมีผู้สูงอายุได้รับเงินเบี้ยยังชีพยากขึ้น จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมากในอนาคตและการออกประกาศดังกล่าวไม่ได้ออกพร้อมกับกฎเกณฑ์ใหม่ จึงอาจทำให้ประชาชนตื่นตระหนกโดยเฉพาะในเรื่องการต้องพิสูจน์สิทธิ์ ดังนั้นจึงควรที่จะมีการออกเกณฑ์มาให้เรียบร้อยก่อนจึงประกาศ

ปัญหาที่สำคัญในมุมเศรษฐกิจคือการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ดังกล่าวที่อาจทำให้มีประชาชนจำนวนมากในอนาคตไม่ได้รับเงินจำนวนนี้ ทั้งๆ ที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว และจะส่งผลโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจเพราะปัจจุบัน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นไม่เพียงพอในปัจจุบันเพราะเงิน 600 -1,000 บาท นั้น เฉลี่ยจะได้ 20-33 บาทต่อคนต่อวันเท่านั้น ผู้สูงอายุจะได้กินไข่มื้อละฟองเท่านั้นเอง นอกจากจะไม่เพียงพอแล้วยังทำให้คนไทยต้อง ทั้งแก่ ทั้งจน จึงจะได้รับการดูแลจากรัฐ และยังเป็นการดูแลที่ไม่เพียงพอด้วย

อีกประการ คือ ตอนนี้คือเครื่องจักรสำคัญๆ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนั้นย่ำแย่หมดแล้ว ทั้งการลงทุนที่ชะลอตัวจากทั้งภาครัฐและต่างประเทศ การส่งออกที่ทำได้ไม่ตามเป้า และการท่องเที่ยวที่เริ่มชะลอตัวลง ดังนั้นเครื่องจักรตัวเดียวที่พอจะพยุงเศรษฐกิจให้ไปต่อได้คือการบริโภคในประเทศ

#พรรคไทยสร้างไทย มีนโยบายบำนาญประชาชนที่พร้อมจะผลักดันเป็นกฎหมายเข้าสภาต่อไป เพื่อจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพราะนอกจากจะช่วยให้คนแก่ได้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระกับลูกหลานแล้ว ยังช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศและระดับชุมชนให้มีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้นทุกเดือน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก มีการหมุนเวียนเงินในชุมชน และสุดท้ายก็จะกลับมาเป็นภาษีให้กับประเทศให้ผู้สูงอายุต้องได้เงินคนละ 3,000 บาท เพื่อไม่ต้องตกอยู่ภายใต้เส้นความยากจน เป็นการแก้ปัญหาคนจนอย่างยั่งยืน และกระตุ้นเศรษฐกิจการบริโภคไปพร้อมกัน

ตนและพรรคไทยสร้างไทยจึงอยากให้ทางกระทรวงมหาดไทยทบทวนการออกประกาศดังกล่าว และ ฝากไปถึงคณะกรรมการผู้สูงอายุที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ในการรับเบี้ยผู้สูงอายุเกณฑ์ใหม่ให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน ผู้สูงอายุ และประเทศชาติ และพรรคไทยสร้างไทยพร้อม สส. ทั้ง 6 คนพร้อมที่จะขับเคลื่อนกฎหมายบำนาญประชาชนต่อไปเพื่อแก้ปัญหาทั้งปัญหาสังคมผู้สูงอายุและปัญหาเศรษฐกิจต่อไป

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเร็...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจัดพิษสารเคมีร้ายแรง ถูกล...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมันให้ภาคขนส่ง แนะหยุ...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุกา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจั...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย รับฟังปัญหาพี่น้องชาว จ.นครสรร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย