[ เงินดิจิทัล10,000 จะได้ผลดีคุ้มภาษีหรือไม่? ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และปัญหาวิกฤตต่างๆที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น ซึ่งต้องใช้งบประมาณแก้ปัญหาอีกมหาศาล ]

ข่าวสาร

แนวโน้มของเศรษฐกิจโลกในช่วงปีนี้มีทีท่าจะฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเศรษฐกิจโลกอาจโตได้เพียง 3% ในปีนี้ และ โต 2.7% ในปีหน้า ซึ่งสะท้อนว่าเศรษฐกิจของโลกยังคงมีปัญหา ในขณะที่เศรษฐกิจของจีนก็ยังชะลอตัวอยู่ ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะภาคการส่งออกของไทย นอกจากนี้ยังมีปัญหาค่าเงินบาทที่อ่อนลงอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

หนำซ้ำปรากฏการณ์เอลนีโญอาจกระทบภาคการเกษตรรวมถึงราคาพลังงานในตลาดโลกที่มีทิศทางสูงขึ้น รัฐจึงต้องวางแผนบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำซึ่งรัฐต้องจัดสรรงบประมาณทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว

จากการคาดการทั้งเศรษฐกิจโลก และวิกฤตต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รัฐบาลจึงต้องบริหารงบประมาณอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นโดยการแจก #เงินดิจิทัล ที่มีกรอบวงเงินราว 5.6 แสนล้านบาท ว่ามีผลดีมากกว่าผลเสียหรือไม่ และสร้างพายุหมุนเวียนตามเศรษฐกิจตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่?

ผมไม่ขัดข้องที่รัฐจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่อยากให้มองข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบคอบ และทบทวนกลุ่มเป้าหมายว่าควรเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยพร้อมไปกับการ อัปสกิล-รีสกิล “สร้างงาน-สร้างอาชีพ” ไปพร้อมกัน และเปิดใจรับฟังความเห็นทุกฝ่าย เพื่อการใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

#ดิจิตอลวอลเล็ท#เงินดิจิตอล

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย