#เดินหน้าทวง ทั้งในและนอกสภา!! ไทยสร้างไทย ขอบคุณ สพฉ. เริ่มทยอยจ่ายเงินกู้ภัยหลังค้างมา 8 เดือน

ข่าวสาร

🚨เตือน! อย่าลืมค่าทำศพผู้สูงอายุ-ค่าเสี่ยงภัยโควิด

นายปริเยศ อังกูรกิตติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ พรรคไทยสร้างไทย

ขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ที่เริ่มทยอยจ่ายเงินค่าชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉิน หลังจากค้างจ่ายมาเป็นเวลา 8 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 และขอขอบคุณนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่มาเป็นตัวแทนในการตอบกระทู้เฉพาะของนายชัชวาล แพทยาไทย สส.ร้อยเอ็ด พรรคไทยสร้างไทยและคณะเจ้าหน้าที่กู้ภัย

พร้อมทั้งได้ให้ความชัดเจนถึงปัญหาที่ทำให้การจ่ายเงินล่าช้า รวมไปถึงการนำกลับไปแก้ไขระบบเบิกจ่ายจนสามารถทยอยจ่ายค่าสนับสนุนอาสาสมัครกู้ภัยได้ภายในวันเดียวกัน

ทั้งนี้ พรรคไทยสร้างไทยยังยืนยันว่า รัฐบาลมีหน้าที่จัดหาการให้บริการสาธารสุขกับประชาชนอย่างทั่วถึงตามรัฐธรรมนูญ แต่ในปัจจุบันระบบการแพทย์ฉุกเฉินยังไม่ทั่วถึง รัฐจึงต้องพึ่งพาอาสาสมัครกู้ภัย ผู้ที่เสียสละและมีจิตอาสาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยการใช้ต้นทุนส่วนตัว การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและตรงเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขในยามฉุกเฉินได้ทันเวลา

[#รัฐบาลชุดเก่า ตัวพ่อแห่งวงการค้างจ่าย! #เบี้ยเสี่ยงภัย จะได้กี่โมง!2 ปีแล้ว]

อย่างไรก็ตาม นายปริเยศ กล่าวว่า ยังมีเงินอีกหลายก้อนที่รัฐบาลค้างจ่ายประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้แก่ เบี้ยเสี่ยงภัยที่ต้องให้กับบุคคลาการทางการแพทย์ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดผลัดละ 1,000 บาท และ 1,500 บาท ทั้งที่มีงบประมาณจากเงินกู้ 220,000 ล้านบาท สำหรับจ่ายค่าตอบแทน ค่ารักษาในช่วงเวลาดังกล่าว แต่รัฐบาลค้างจ่ายมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 และที่ตกค้างจำนวนมากเป็นกลุ่มสายสนับสนุน เช่น ผู้ช่วยพยาบาล (ที่ดูแลคนไข้โควิดโดยตรง) แม่บ้าน คนขับรถรับส่งผู้ป่วน โดยอ้างว่า เงินกู้จ่ายได้เฉพาะกลุ่มวิชาชีพ รวมถึงกลุ่มโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ตำรวจ ทหาร รร.แพทย์ ท้องถิ่น) ที่ไม่ได้รับค่าเสี่ยงภัย และ กทม. เคยทำหนังสือไปเบิก แต่ได้รับการแจ้งกลับมาว่างบประมาณหมดแล้ว แม้ในรัฐบาลชุดปัจจุบันจะอนุมัติงบประมาณ 2,955.95 ล้านบาท มาให้กระทรวงสาธารณสุขจ่ายค่าเสี่ยงภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์สายวิชาชีพและสายสนับสนุนทั้งในและนอกสังกัด สธ. ภายในเดือนกันยายน 2566 แต่วันนี้ 2 ตุลาคม 2566 แล้วยังไม่มีวี่แวว

[ไทยสร้างไทย เดินหน้า ทวงถาม ทั้งในและนอกสภาเงินค่าจัดงานศพผู้สูงอายุ]

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ พรรคไทยสร้างไทย ยังกล่าวอีกว่า ตามที่ นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ สส.อุบลราชธานี พรรคไทยสร้างไทย หารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังค้างจ่ายค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 3,000 บาท 4,083 ราย โดยบางรายค้างจ่ายมาแล้ว 6 เดือน – 1 ปี หรือบางรายเอกสารหาย ทั้งนี้ พรรคไทยสร้างไทยขอเรียกร้องให้กระทรวง พม. ได้เร่งดำเนินการเรื่องนี้โดยด่วน เพราะในยุคที่ค่าครองชีพสูง เศรษฐกิจชะลอตัว การใช้จ่ายของภาครัฐก็เป็นหนทางเดียวที่จะพยุงให้ประชาชนคนตัวเล็กพอมีชีวิตรอดและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปพร้อมกัน

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้ถุงเท้าแดง " หลังกู้ขาด...
ข่าวสาร
“ชัชวาล ไทยสร้างไทย” อัดรัฐจัดงบ ปี68 ผิดฝาผิดตัว-ไม่ตอบโจทย์ เปิ...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาล จัดงบอยู่บน3ความเสี่ยง ซิกแซกไต่เส้...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้...
ข่าวสาร
“ชัชวาล ไทยสร้างไทย” อัดรัฐจัดงบ ปี68 ผิดฝ...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาล จัดงบอยู่บน3...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ร่วมแสดงความยินดีกับ พี่น้อง...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย