เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ เป็นวันสำคัญที่ควรแก่การเฉลิมฉลองเพราะเป็นวันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับถาวรฉบับแรกของไทยถูกประกาศใช้เป็นครั้งแรกเมื่อ 91 ปีที่แล้ว

ข่าวสาร

ผ่านมา 91 ปี ไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น 20 ฉบับ ผ่านการรัฐประหารยึดอำนาจซ้ำแล้วซ้ำเล่า รัฐธรรมนูญถูกฉีกและเขียนใหม่บ่อยครั้ง

พรรคไทยสร้างไทยอยากใช้โอกาสอันสำคัญนี้นำเสนอข้อเสนอในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ของพรรคไทยสร้างไทย
พรรคไทยสร้างไทยเป็นพรรคที่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องแก้โดย สสร. ที่มาจากการเลือกตั้ง และไม่แก้ไข หมวด 1 คือ รูปแบบของรัฐ และ หมวด 2 คือหมวดพระมหากษัตริย์

พรรคไทยสร้างไทยเชื่อว่าประเทศอยู่ในความขัดแย้งมาหลายสิบปี ผ่านการฉีกรัฐธรรมนูญ การรัฐประหารมานับไม่ถ้วน เราไม่ต้องการจะให้มีการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญอีกต่อไป พรรคไทยสร้างไทยเสนอว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องระบุไว้ว่า การรัฐประหาร เป็นกบฏ ต้องได้รับโทษสูงสุด ไม่มีอายุความ ไม่สามารถนิรโทษกรรมได้

คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยถือว่าเป็นผู้เสียหาย และศาลมีหน้าที่ต้องตัดสินให้เป็นไปตามหลักประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม

พรรคไทยสร้างไทยเชื่อว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรม และจะสามารถนำพาประเทศไทยก้าวพ้นความขัดแย้งที่ฝังรากลึกมาหลายปีลงได้

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเร็...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจัดพิษสารเคมีร้ายแรง ถูกล...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมันให้ภาคขนส่ง แนะหยุ...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุกา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจั...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย รับฟังปัญหาพี่น้องชาว จ.นครสรร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย