เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ เป็นวันสำคัญที่ควรแก่การเฉลิมฉลองเพราะเป็นวันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับถาวรฉบับแรกของไทยถูกประกาศใช้เป็นครั้งแรกเมื่อ 91 ปีที่แล้ว

ข่าวสาร

ผ่านมา 91 ปี ไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น 20 ฉบับ ผ่านการรัฐประหารยึดอำนาจซ้ำแล้วซ้ำเล่า รัฐธรรมนูญถูกฉีกและเขียนใหม่บ่อยครั้ง

พรรคไทยสร้างไทยอยากใช้โอกาสอันสำคัญนี้นำเสนอข้อเสนอในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ของพรรคไทยสร้างไทย
พรรคไทยสร้างไทยเป็นพรรคที่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องแก้โดย สสร. ที่มาจากการเลือกตั้ง และไม่แก้ไข หมวด 1 คือ รูปแบบของรัฐ และ หมวด 2 คือหมวดพระมหากษัตริย์

พรรคไทยสร้างไทยเชื่อว่าประเทศอยู่ในความขัดแย้งมาหลายสิบปี ผ่านการฉีกรัฐธรรมนูญ การรัฐประหารมานับไม่ถ้วน เราไม่ต้องการจะให้มีการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญอีกต่อไป พรรคไทยสร้างไทยเสนอว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องระบุไว้ว่า การรัฐประหาร เป็นกบฏ ต้องได้รับโทษสูงสุด ไม่มีอายุความ ไม่สามารถนิรโทษกรรมได้

คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยถือว่าเป็นผู้เสียหาย และศาลมีหน้าที่ต้องตัดสินให้เป็นไปตามหลักประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม

พรรคไทยสร้างไทยเชื่อว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรม และจะสามารถนำพาประเทศไทยก้าวพ้นความขัดแย้งที่ฝังรากลึกมาหลายปีลงได้

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย