เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

ข่าวสาร

เหตุการณ์ล้อมปราบนักศึกษาและประชาชนในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 นับเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่สำหรับการเมืองไทย ความรุนแรงครั้งนี้มีเหตุมาจากรัฐบาลอำนาจนิยมที่ไม่ยอมฟังเสียงประชาชน ใส่ร้ายป้ายสีประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลให้เป็นฝั่งตรงข้าม สร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชนคนไทยด้วยกันเอง

พรรคไทยสร้างไทยขอร่วมระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเป็นบทเรียนสำคัญของความขัดแย้งของการเมืองไทยที่ไม่ควรจะถูกลืมหรือทำให้หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ และขอยืนยันว่าพรรคไทยสร้างไทยจะต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบรวมทั้งระบอบอำนาจนิยมที่จำกัดสิทธิ เสรีภาพ และกดทับประชาชนในทุกมิติอันเป็นต้นเหตุสำคัญที่สุดของความขัดแย้งในทุกช่วงของประวัติศาสตร์

พรรคไทยสร้างไทยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเพื่อร่วมกัน #วางรากฐานประชาธิปไตย ให้มั่นคงโดย

ผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (2560) โดยการคืนอำนาจให้ประชาชน ได้เขียนรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน และเพื่อประชาชน ให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน และผ่านการลงประชามติเพื่อไม่ให้มีการสืบทอดอำนาจอีกต่อไป

พรรคไทยสร้างไทย ขอผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้คนที่ก่อการรัฐประหาร ฉีกรัฐธรรมนูญ ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและรับโทษสูงสุด เพื่อยุติวงจรอุบาทของการรัฐประหารในประเทศไทยให้สิ้นสุดลง

การใช้ความรุนแรงกับประชาชนเพราะเหตุทางการเมืองไม่ว่าในพื้นที่ใดต้องไม่มีอีกต่อไป

พรรคไทยสร้างไทยขอเป็นพรรคทางเลือกใหม่ที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งและร่วมกับพี่น้องประชาชนในการขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เข้มแข็ง เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของวีรชนเดือนตุลา ให้การต่อสู้และการเสียสละของประชาชนทุกคนที่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยไม่สูญเปล่า

พรรคไทยสร้างไทย

6 ตุลาคม 2566

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย