เปิด กฏหมาย 4 ฉบับ ที่ ไทยสร้างไทย เสนอต่อสภาไว้เป็นที่เรียบร้อยก่อนเลือกตั้ง

ข่าวสาร

1. บำนาญประชาชน 3,000 บาท/เดือน – เงินกระตุ้นเศรษฐกิจและดูแลผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ช่วยแก้ปัญหารายได้ผู้สูงวัย พร้อมมาตรการให้ผู้สูงอายุเข้าศูนย์สุขภาพชุมชนพ่วงกับการรับเงินบำนาญด้วย โดยมีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนกว่า 3 ล้านคน

2. กฏหมายพักการขอใบอนุญาตกว่า 1,400 ฉบับ – เพื่อลดทอนการขออนุญาตที่ไม่จำเป็น และตัดอุปสรรคการทำธุรกิจ และลดปัญหาส่วย

3. กฏหมายการรวมตัวของ sme 4 ระดับ – ทำให้ sme สามารถรวมตัวกัน ลักษณะคล้ายกับการมีสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม เพิ่มความสามารถการเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ องค์ความรู้ต่างๆ และตลาดใหม่ๆได้ ง่ายขึ้น

4. การผลักดันการตั้ง สสร. เพื่อร่าง รธน.ใหม่ฉบับประชาชน พร้อมวางรากฐานการต้านรัฐประหาร

ทั้งหมดนี้คือร่างกฏหมายที่ไทยสร้างไทยรวบรวมแรงสนับสนุนจากประชาชน ส่งเข้าสู่สภารอการทำงานของสส.คุณภาพ ชุดใหม่นี้ เข้าไปผลักดันเพื่อพี่น้องประชาชน

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย