แก้ รธน. ให้เร็วที่สุด สสร. ต้องมาจากการเลือกตั้ง – นายฐากร ตัณฑสิทธิ์

ข่าวสาร
ฐากร

[📌ด้านการเมืองและกฎหมาย ] จากการแถลงนโยบายของรัฐบาลนั้น ได้ปรากฏถึงการผลักดันและการจัดทำประชามติ เพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญ แต่ยังไม่มีการลงรายละเอียด ถึงแนวทางการดำเนินการและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน กระผมขอยืนยันในนามพรรคไทยสร้างไทยว่า เราพร้อมสนับสนุน และผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้สำเร็จโดยเร็วที่สุด โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น พรรคไทยสร้างไทยจะยกเว้นหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 และการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น จะต้องดำเนินการผ่านสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน เพื่อมาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ในหมวดที่เหลือทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติทางการเมือง และสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง นำพาบ้านเมืองออกจากความขัดแย้ง ความตกต่ำในทุก ๆ ด้าน และสร้างการเมืองที่อยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมอย่างแท้จริง พรรคไทยสร้างไทยเห็นว่า ประชาชนคือศูนย์กลางของการปกครอง และทุกฝ่ายต้องเคารพการตัดสินใจ รวมถึงเจตนารมณ์ของประชาชน และที่สำคัญที่สุดต้องมีความซื่อสัตย์ต่อประชาชน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย อภิปรายคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
โล๊ะ หรือลด Party List” จะจริงเท็จ เลอะเทอะหรือไม่?
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" พร้อม "ชัยธวัช" เปิดเวทีฝ่ายค้านพบประชาชน ที่อุดร ร่ว...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้ถุงเท้าแดง " หลังกู้ขาด...
ข่าวสาร
โล๊ะ หรือลด Party List” จะจริงเท็จ เลอะเทอ...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" พร้อม "ชัยธวัช" เปิดเวทีฝ่ายค้...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้...
ข่าวสาร
“ชัชวาล ไทยสร้างไทย” อัดรัฐจัดงบ ปี68 ผิดฝ...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย