แด๊ดดี้ปุ่น น.ต.ศิธา ทิวารี – Sita Divari โพส Facebook ถึง 6 ผู้แทนพรรคไทยสร้างไทย

ข่าวสาร

หลังเข้าร่วมรัฐพิธีวันนี้ ระบุ

“สู้มาอย่างสมศักดิ์ศรี

จากลูกชาวบ้าน เกาะติดพื้นที่

สู่การเป็น สส. น้ำดี ในสภา

ผลักดันประชาธิปไตยไทย ให้รุ่งเรือง

เราเริ่มจากจุดเล็กๆ ในรัฐสภาไทย

💜💜💜💜💜💜 เพียง 6ดวง

เราจะมุ่งมั่นทำพรรคต่อไป

สร้าง #ไทยสร้างไทย ให้เป็น

ที่พึ่ง-ที่หวัง ของประชาชน ให้ได้ครับ”

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย