แถลงการณ์พรรคไทยสร้างไทย จุดยืนในฐานะฝ่ายค้าน ในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

ข่าวสาร

แถลงการณ์พรรคไทยสร้างไทย

การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2566 นี้ พรรคไทยสร้างไทยจะทำหน้าที่ในการอภิปรายและซักถามแนวนโยบาย รายละเอียด ตลอดจนกระบวนการดำเนินงานในระยะเวลา 4 ปีของรัฐบาล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติให้ดีที่สุด อย่างตรงไปตรงมา โดยมีคณะทำงานตรวจสอบทั้งภาพรวมและตามรายกระทรวง

เราจะไม่เป็นฝ่ายค้านที่ค้านทุกเรื่อง หรือใช้วาทกรรมที่สร้างความแตกแยกเกลียดชังในหมู่ประชาชน ถ้ารัฐบาลตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ ตามที่ได้แถลงไว้ในวันรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เราพร้อมให้ความร่วมมือและร่วมเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนวาระเหล่านั้นให้สำเร็จ แต่ถ้ารัฐบาลทำไม่ถูกต้อง มีการทุจริต หรือทำให้ผลประโยชน์ของประชาชนต้องเสียหาย เราจะทำหน้าที่ของเราอย่างไม่หวั่นเกรงต่อการใช้อำนาจและหน้าที่นั้นแต่อย่างใด

สำหรับวาระการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เรามีจุดยืนชัดเจนมาตั้งแต่ต้นว่า เราสนับสนุนการแก้ไข โดยยกเว้นหมวด 1 และหมวด 2 ผ่านสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. ที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน เพื่อมาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ในหมวดที่เหลือทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อขจัดกับดักเผด็จการสืบทอดอำนาจ และเพื่อสร้างประชาธิปไตย ในเรื่องนี้พรรคไทยสร้างไทยได้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่า ในการแถลงนโยบายของรัฐบาลนั้น ได้ปรากฏถึงการผลักดันการจัดทำประชามติ เพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญด้วย เพียงแต่ยังไม่มีการลงรายละเอียดถึงแนวทางการดำเนินการ และกรอบเวลาที่ชัดเจน

พรรคไทยสร้างไทยขอยืนยันว่าเราพร้อมสนับสนุนและผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้สำเร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อแก้ไขวิกฤติการเมืองและสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง นำพาบ้านเมืองออกจากความขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ำ และความตกต่ำในทุก ๆ ด้าน

เรายึดถือหลักการว่าประชาชน คือ ศูนย์กลางของการปกครอง และทุกฝ่ายต้องเคารพการตัดสินใจ รวมถึงเจตนารมณ์ของประชาชน ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อประชาชน

พรรคไทยสร้างไทยจะรักษาสัญญา ที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งว่า เราไม่สนับสนุนพรรคการเมืองสืบทอดอำนาจ จะไม่เป็นนั่งร้านและที่เหยียบยืนให้กับเผด็จการ ดังนั้น เราจึงไม่ร่วมสังฆกรรมในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีที่มาจากรัฐบาลแบบข้ามขั้วด้วยการงดออกเสียง และไม่เข้าร่วมรัฐบาลที่มีพรรคการเมืองสืบทอดอำนาจ

ถึงแม้เราจะเป็นพรรคการเมืองที่เพิ่งก่อตั้ง และมี สส. เพียง 6 คน แต่ สส. ของเราทุกคนจะเป็นผู้แทนประชาชนที่มีคุณภาพ ทำงานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง

พรรคไทยสร้างไทย

9 กันยายน 2566

==========

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย เปิดที่ทำการพรรค ให้การต้อนรับ นางออร์นา ซากิฟ เอกอัค...
ข่าวสาร
"เลขาฯไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาลขอ งบ1.2 แสนล้านทำดิจิทัลวอลเล็ท ตำน...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ระบุ งบดิจิทัลวอลเล็ท 1.2แสนล้าน ส่อขัด พรบ.วิ...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย เปิดที่ทำการพรรค ให้การต้อนรับ...
ข่าวสาร
"เลขาฯไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาลขอ งบ1.2 แสนล...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ระบุ งบดิจิทัลวอลเล็ท 1...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" แนะสภา รอบคอบอย่าเป็นตรายาง ช่...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย