[ ไทยสร้างไทยเดินหน้าลุยงานสภาฯเต็มที่ พร้อมปฏิบัติหน้าที่กรรมาธิการในคณะที่ได้รับมาเพื่อพี่น้องประชาชน ]

ข่าวสาร

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ขอบคุณพรรคก้าวไกลที่ได้จัดสรรโควตา ประธานกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม โดยให้นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ สส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย ทำหน้าที่เป็นประธาน เพื่อมุ่งหวังให้พรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งมี พรรคก้าวไกล – Move Forward Party

เป็นแกนหลักได้ทำงานร่วมกันด้วยบรรยากาศที่ดี

ซึ่งการทำงานในคณะกรรมาธิการในนามของพรรคไทยสร้างไทย เราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในมิติต่างๆ ในทุกคณะที่เราสังกัด

[ลุยงาน #กรรมาธิการเพื่อประชาชน ]

จากบทบาทหน้าที่ที่ได้รับพรรคไทยสร้างไทยจะทำงานอย่างเต็มที่ ทั้งการแสวงหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับการวางแผน และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม ขณะเดียวกันจนได้กำชับส.ส ให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ กรรมาธิการ คณะที่ตนเองสังกัด อย่างเต็มที่โดยคณะที่สส.ของพรรคไทนสร้างไทยสังกัดอยู่มีดังนี้

1.นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

2.นายชัชวาล แพทยาไทย โฆษกคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์

3.นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

4.นางสุภาพร สลับศรี กรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการคมนาคม

5.นายหรั่ง ธุระพล กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ

6.นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

พรรคไทยสร้างไทยขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้กับพรรคไทยสร้างไทย

เราขอยืนยันจะทำหน้าที่ในทุกกรรมาธิการที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มกำลังความสามารถ

เพื่อประโยชน์สูงสุดให้คุ้มค่ากับ #เงินภาษีของประชาชน  และจะขอเป็นฝ่ายค้านคุณภาพที่ค้านอย่างสร้างสรรค์ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน

รวมทั้งสนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้สำเร็จ

#ไทยสร้างไทย

#สู้เพื่อคนตัวเล็ก💜

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย