[ ไทยสร้างไทยเดินหน้าลุยงานสภาฯเต็มที่ พร้อมปฏิบัติหน้าที่กรรมาธิการในคณะที่ได้รับมาเพื่อพี่น้องประชาชน ]

ข่าวสาร

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ขอบคุณพรรคก้าวไกลที่ได้จัดสรรโควตา ประธานกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม โดยให้นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ สส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย ทำหน้าที่เป็นประธาน เพื่อมุ่งหวังให้พรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งมี พรรคก้าวไกล – Move Forward Party

เป็นแกนหลักได้ทำงานร่วมกันด้วยบรรยากาศที่ดี

ซึ่งการทำงานในคณะกรรมาธิการในนามของพรรคไทยสร้างไทย เราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในมิติต่างๆ ในทุกคณะที่เราสังกัด

[ลุยงาน #กรรมาธิการเพื่อประชาชน ]

จากบทบาทหน้าที่ที่ได้รับพรรคไทยสร้างไทยจะทำงานอย่างเต็มที่ ทั้งการแสวงหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับการวางแผน และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม ขณะเดียวกันจนได้กำชับส.ส ให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ กรรมาธิการ คณะที่ตนเองสังกัด อย่างเต็มที่โดยคณะที่สส.ของพรรคไทนสร้างไทยสังกัดอยู่มีดังนี้

1.นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

2.นายชัชวาล แพทยาไทย โฆษกคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์

3.นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

4.นางสุภาพร สลับศรี กรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการคมนาคม

5.นายหรั่ง ธุระพล กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ

6.นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

พรรคไทยสร้างไทยขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้กับพรรคไทยสร้างไทย

เราขอยืนยันจะทำหน้าที่ในทุกกรรมาธิการที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มกำลังความสามารถ

เพื่อประโยชน์สูงสุดให้คุ้มค่ากับ #เงินภาษีของประชาชน  และจะขอเป็นฝ่ายค้านคุณภาพที่ค้านอย่างสร้างสรรค์ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน

รวมทั้งสนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้สำเร็จ

#ไทยสร้างไทย

#สู้เพื่อคนตัวเล็ก💜

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ดร.โภคิน เรียกประชุมจับตาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เตรียมแถลงการณ์ แนะรั...
ข่าวสาร
รองโฆษกไทยสร้างไทย จี้ ศึกษาธิการ จริงจังแก้ปัญหาวิวาทในสถานศึกษา...
ข่าวสาร
โฆษกไทยสร้างไทย อัดคลัง แก้ปัญหาการใช้เงินดิจิทัลสุดเลอะเทอะ เปิด...
ข่าวสาร
ดร.โภคิน เรียกประชุมจับตาการแก้ไขรัฐธรรมนู...
ข่าวสาร
รองโฆษกไทยสร้างไทย จี้ ศึกษาธิการ จริงจังแ...
ข่าวสาร
โฆษกไทยสร้างไทย อัดคลัง แก้ปัญหาการใช้เงิน...
ข่าวสาร
สไปรท์ ไทยสร้างไทย หนุนส่งเสริม และปลูกฝัง...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย