“ไทยสร้างไทย-ก้าวไกล” พบสภาอุตสาหกรรม หารืออนาคตอุตสาหกรรมไทย

ข่าวสาร

พรรคไทยสร้างไทย โดยนายสุพันธุ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยพรรคก้าวไกล

โดยนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกล นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล และทีมเศรษฐกิจพรรคก้าวไกล เข้าพบ นายเกรียงไกร เธียรนุกล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมเพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในรัฐบาลต่อไป

ทางสภาอุตสาหกรรมได้ปรึกษาหารือ ถึง 5 ประเด็น คือ

1.การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการผลักดัน BCG และ ESG

2. ประเด็นของต้นทุนพลังงานที่มีราคาสูงมากจนทำให้เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน

3. ประเด็นแรงงานเนื่องจากผลิตภาพแรงงานต่ำ ทำให้ต้นทุนต่อแรงงานยังถือว่ามีราคาสูง

4. ประเด็นการเสริมสร้างความแข็งแรงของ SMEs ที่ยังไม่สามารถ เติบโตได้อย่างเพียงพอเนื่องจากขาดเทคโนโลยี และ ประเด็นสุดท้าย คือ ประเด็น กฎหมายและใบอนุญาตต่างๆที่ติดขัด และเป็นต้นทุนในการทำธุรกิจรวมแล้วกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี

นายสุพันธุ์ เห็นว่าการกิโยตินกฎหมายทีละฉบับนั้นอาจจะกินเวลายาวนานมาก จึงคิดว่าอาจจะต้องใช้วิธีออกพรก.หนึ่งฉบับ เพื่อแขวนกฎหมายและอนุญาติต่างๆที่เป็นอุปสรรคพักไว้ก่อน เพราะปัจจุบันกฎหมายเหล่านี้ทำให้นักลงทุนจำนวนมากตัดสินใจไม่มาลงทุนที่ไทย ถ้าหากลดใบอนุยาตต่างๆเหล่านี้ได้ จะทำให้ได้เม็ดเงินลงทุนเพิ่ม และ ทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งต้องมีการเชื่อมต่อระบบราชการและคำขอใบอนุญาตต่างๆไว้ในที่เดียวไม่ต้องทำรายการหลายครั้ง

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย