ไทยสร้างไทย ขอบคุณฝ่ายประชาธิปไตย ทุกพรรคที่จับมือกันให้แน่น

ข่าวสาร

#ไทยสร้างไทย ขอขอบคุณ

ทุกพรรคการเมืองที่ร่วมกันลงนาม MOU ในวันนี้ ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลคนไทยตั้งแต่เกิดจนแก่

ขอบคุณที่ให้ความสำคัญกับการลดค่าครองชีพ โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า

ขอบคุณที่ เห็นด้วยกับการ พักการขอใบอนุญาต และทลายอุปสรรค การทำมาหากินของประชาชน

ไทยสร้างไทย จะทุ่มเทการทำงานเพื่อประชาชน และขอขอบคุณทุกพรรคที่เห็นด้วยกับการบรรจุสิ่งเหล่านี้ลงใน MOU และจะร่วมแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน

#MOU8พรรคร่วมรัฐบาล

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย