“ไทยสร้างไทย” ขอแสดงความยินดีราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ ได้สิทธิแต่งกายตามเพศสภาพเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ข่าวสาร

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย เปิดที่ทำการพรรค ต้อนรับ ชมพิ้งค์ จิรภัทร ตรงจิตต์รักษา อดีตนิสิตข้ามเพศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร.ณัฐพงษ์ วิชัยอัชชะ นักกิจกรรมอิสระและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

หลังได้ยื่นเรื่องให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พิจารณาให้บัณฑิตแต่งชุดครุยตามเพศสภาพเข้ารับปริญญาบัตร

ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ ของนักศึกษาข้ามเพศ และวงการการศึกษาของประเทศไทย ที่ได้เปิดโอกาสให้บัณฑิต สามารถแต่งกายตามเพศสภาพด้วยชุดครุยวิทยฐานะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้

คุณหญิงสุดารัตน์ ได้แสดงความยินดีกับอีก 1 ความสำเร็จของนักศึกษา LGBTQ ในช่วง Pride month ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงที่สร้างความเท่าเทียมและเสมอภาคทางเพศ ลดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล ไม่ว่าจะในสถานะใด

ตามนโยบายที่พรรคได้ผลักดัน พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล และ พ.ร.บ.รับรองอัตลักษณ์ทางเพศ ที่จะทำให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในหลักการสิทธิมนุษยชนทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ รองรับการจัด #Worldprid2028 ที่จะมาถึง

และในฐานะที่ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นมิตรต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศ พรรคไทยสร้างไทยจะร่วมผลักดัน กฎหมาย #สมรสเท่าเทียม ให้ผ่านในสภาในสมัยนี้เพื่อเป็นการรับรองสิทธิในการสร้างครอบครัวของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมาชมพิ้งค์ จิรภัทร ได้นำตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้ายื่นหนังสือถึงคุณหญิงสุดารัตน์ เพื่อแสดงเจตจำนงให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศทั้ง 38 แห่งและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อให้บัณฑิตสวมชุดครุยตามเพศสภาพ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

โดยคุณหญิงสุดารัตน์ ได้มอบหมายให้ ทวีชัย วงศ์ไพโรจน์กุล รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย และคณะทำงานด้านความเท่าเทียมทางเพศและเสมอภาคทางสังคม เป็นผู้รับผิดชอบ ในการประสานงาน จนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ข้อเรียกร้องนี้ประสบความสำเร็จ

#ไทยสร้างไทย#MyUniformMyRights#เทยสร้างไทย#สมรสเท่าเทียม

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย