“ไทยสร้างไทย” ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิดในโรงเรียนราชวินิตมัธยม ย้ำต้องสร้างให้ทุกโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสูงสุด

ข่าวสาร

นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ โฆษกพรรคไทยสร้างไทย แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ถังดับเพลิง CO2 ระเบิดภายในโรงเรียนราชวินิตมัธยมระเบิด ขณะทำการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ เป็นเหตุให้มีนักเรียนเสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บอีก 5 ราย

เหตุการณ์ดังกล่าว เป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ จึงขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบหาสาเหตุและใช้ความระมัดระวังในการดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกครั้ง เพราะได้สร้างความสูญเสียอันใหญ่หลวงในพื้นที่โรงเรียน ซึ่งควรเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสูงสุดต่อนักเรียนและบุคลากร

และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งประสานดูแลและเยียวยาครอบครัวนักเรียนผู้เสียชีวิต และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เพราะเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่ไม่ต้องการให้เกิด อีกทั้งควรมีการกำชับและตรวจสอบพื้นที่โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศอีกด้วย

พรรคไทยสร้างไทย เน้นย้ำการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน และสถานศึกษามาโดยตลอด และสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ทั้งด้านร่างกายโดยปราศจากอุบัติเหตุ ด้านสุขอนามัย มีโภชนาการที่ครบถ้วนและมีความเป็นอยู่ที่สะอาด ปลอดภัย รวมทั้งด้านจิตใจที่ปราศจากการละเมิดสิทธิและช่วยส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบตัวเองได้เร็ว

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย