“ไทยสร้างไทย” ค้านการเพิ่มราคาน้ำมันดีเซลในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล เพราะเป็นการเพิ่มภาระประชาชน

ข่าวสาร

นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส รองเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย ในฐานะคณะทำงานเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันดีเซล และพลังงาน

เปิดเผยภายหลังการประชุม เพื่อสร้างพื้นฐานในการจัดตั้งรัฐบาลและคณะทำงานร่วมกันระหว่าง 8 พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลว่า

การประชุมของพรรคร่วมคณะทำงานด้านค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันดีเซล และราคาพลังงาน เห็นร่วมกันว่าจะมุ่งแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง จากกรณีมาตรการลดภาษีสรรพสามิตดีเซล 5 บาทต่อลิตร ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 จนทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความกังวล โดยคณะทำงานด้านค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันดีเซล และราคาพลังงานทั้ง 8 พรรค มีข้อสรุปร่วมกันดังนี้

ไม่เห็นด้วยต่อการเพิ่มราคาน้ำมันดีเซล ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล เพราะเป็นการเพิ่มภาระประชาชน จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลรักษาการ ยืดระยะเวลาการยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 5 บาทต่อลิตร ออกไป 2 เดือน ก่อนมาตรการจะหมดอายุ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 หรือจนกว่าการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลชุดใหม่จะสำเร็จ เพื่อไม่ให้กระทบเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวและลดรับภาระค่าครองชีพประชาชน

พรรคร่วมรัฐบาล ขอยืนยันว่า รัฐบาลชุดใหม่จะเข้าไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการบริหารจัดการพลังงาน เพื่อให้ราคาพลังงานถูกลง เพื่อช่วยลดภาระด้านค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน และสนับสนุนให้ภาคเศรษฐกิจสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย