“ไทยสร้างไทย” จับมือพันธมิตร ดัน 3 แนวทางขับเคลื่อนนโยบายผู้หญิง และการสร้างครอบครัวคุณภาพ (Women’s Wellbeing and Smart Families)

ข่าวสาร

ความท้าทายหลักของประเทศไทย คือ ปัญหาโครงสร้างประชากร ที่มีอัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่องและต่ำกว่าอัตราการตาย ขณะที่สัดส่วนของเด็กที่เกิดในครอบครัวไม่พร้อมยังสูง ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพประชากรและสังคม คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้หญิงทั้ง สุขภาพ ฐานะ การศึกษา สิทธิ และเสรีภาพ จะเป็นส่วนสำคัญที่จะแก้ปัญหาโครงสร้างประชากรได้อย่างยั่งยืน

พรรคไทยสร้างไทยและกลุ่มพันธมิตร โดย ดร. นิค – สุวดี พันธุ์พานิช คณะทำงานสาธารณสุข พรรคไทยสร้างไทย ,คุณสานฝัน จิตต์มิตรภาพ ผู้ก่อตั้งโครงการ “ยังฝัน” ,คุณสิทธิพงษ์ เลี่ยมสุวรรณ ตัวแทน บริษัท ออร์กานอน ประเทศไทย ,คุณกานต์มณี มิติสุบิน ตัวแทน บริษัท ออร์กานอน ประเทศไทย

ได้ร่วมกันแถลงข่าวประกาศ ขับเคลื่อนนโยบายสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้หญิงและครอบครัว และสนับสนุนข้อเสนอทางนโยบายโครงการ APEC SMART FAMILIES จากความเชื่อที่ว่า ผู้หญิง คือ รากฐานของครอบครัวและการสร้างสังคมที่ยั่งยืน

​เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคม ในการผลักดันนโยบาย “สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้หญิงและครอบครัว” ในระดับนโยบายของรัฐและภูมิภาค (APEC SMART FAMILIES ในช่วงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่ 3 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา)​

โดยมีข้อเสนอทางนโยบาย ใน 3 กลุ่มหัวข้อหลัก คือ

1. สุขภาพ (Her Health) ผู้หญิงทุกคนต้องเข้าถึงบริการการป้องกันและรักษาโรค ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ด้วยโครงการดังนี้

• โครงการ 30 บาท พลัส พัฒนาระบบการปรึกษาผ่าน หมอมือถือ (Mobile AI & Doctor)

• การพัฒนาศูนย์สุขภาพหญิง (Women’s Wellbeing Center)

• คลินิคสุขภาพหญิงเคลื่อนที่ (Women’s Wellbeing Mobile Clinic)

• จัดตั้งคณะทำงานระดับชาติโดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วน เพื่อแก้ปัญหาโครงสร้างประชากร จากการท้องไม่พร้อม พร้อมไม่ท้อง และลดอัตรามารดาเสียชีวิตจากการคลอดบุตร

2. สิทธิ์ (Her Right) ผู้หญิงทุกคนต้องได้รับโอกาสที่เท่าเทียมในการงาน เศรษฐกิจ รวมถึง ยุติการเลือกปฏิบัติ และความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็ก โดยการสนับสนุนต่อยอด

• กองทุนพลังหญิง

• กองทุนแม่เลี้ยงเดี่ยว

• ศูนย์พึ่งได้ (OSCC)

• ศูนย์เด็กอ่อน

• ศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดการด้านการเงิน

• สวัสดิการพื้นฐานของผู้หญิง เช่น ถ้วยอนามัยฟรี ผ้าอนามัยฟรี การรักษาผู้มีบุตรยาก การฝากไข่ การยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เป็นต้น

3. เสรีภาพ (Her Choices) ผู้หญิงทุกคนต้องมีเสรีภาพในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองและครอบครัว โดยรัฐและพันธมิตรสนับสนุนชุดข้อมูลความรู้เรื่องเพศและอนามัยที่ถูกต้องผ่านระบบการศึกษาและสร้างการรับรู้ระดับสังคม

เช่น การเลือกวิธีการคุมกำเนิดและการยุติการตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการท้องไม่พร้อม รวมถึง การตัดสินใจเข้ารับการรักษาสำหรับผู้มีบุตรยาก ได้ทุกสถานพยาบาล

#ไทยสร้างไทย#ขับเคลื่อนนโยบายผู้หญิง

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเร็...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจัดพิษสารเคมีร้ายแรง ถูกล...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมันให้ภาคขนส่ง แนะหยุ...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุกา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจั...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย รับฟังปัญหาพี่น้องชาว จ.นครสรร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย