ไทยสร้างไทย จี้มหาดไทย แก้กฏกระทรวง หลังกฏหมายสิ่งแวดล้อม “EIA”เอื้อทุนใหญ่ โรงแรมขนาดใหญ่ ปิดกัน ชาวบ้านและผู้ประกอบการโนงแรมขนาดเล็กไม่ให้ มีโอกาสทำมาหากินได้

ข่าวสาร

นายสรเทพ โรจน์พจนารัช รองโฆษก และ คณะทำงานด้านการท่องเที่ยว พรรคไทยสร้างไทย

ได้ออกมาเรียกร้อง ให้กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด เร่งแก้และปลดล็อก กฏกระทรวง เรื่องโรงแรมขนาด 10 ห้องขึ้นไป ถ้าอยู่ในอำเภอที่ติดทะเล ต้องถูกบังคับให้ทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) รวมถึงจังหวัดอื่นๆที่ติดทะเลด้วย

เพราะกฏหมายนี้เท่ากับ เป็นการปิดกันและกดทับ ชาวบ้านในพื้นที่และผู้ประกอบการรายเล็กๆ ไม่ให้ มีโอกาสทำมาหากินได้ ซึ่งถือว่าเป็นกฏหมายที่เอื้อให้แก่เฉพาะนายทุนรายใหญ่ โรงแรมขนาดใหญ่เท่านั้น

ซึ่งขณะที่จังหวัดภูเก็ตได้เปลี่ยนประกาศกระทรวงเป็นตั้งแต่ 30 ห้องขึ้นไปแล้ว นับเป็นการผ่อนคลายให้ผู้ประกอบการรายเล็กได้หายใจคล่องขึ้น

จึงอยากให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งปลดล็อกแก้กฏกระทรวงให้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดเหมือนจังหวัดภูเก็ตโดยเร็ว โดยเปลี่ยนจาก 10 ห้อง เป็น 30 ห้อง ถึงต้องทำ EIA เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและผู้ประกอบการรายเล็กให้มีโอกาสทำมาหากินได้ และไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่เฉพาะกลุ่มทุนใหญ่เท่านั้น

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย