“ไทยสร้างไทย” ชงรัฐให้ค่าตอบแทน อพม. จี้ แก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่ต้นเหตุ คือ “เศรษฐกิจตกต่ำ-ยาเสพติดระบาดหนัก”

ข่าวสาร

สส.รำพูล ตันติวณิชชานนท์ เขต 9 จ.อุบลราชธานี พรรคไทยสร้างไทย อภิปรายรับทราบสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวประจำปี 2563 และ 2564 ว่า สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มากถึง 16,000 ราย/ปี หรือ 46 ราย/วัน ไม่เพียงแค่ทำให้บาดเจ็บ แต่ทำอันตรายถึงเสียชีวิต สาเหตุเกิดจากปัญหายาเสพติด ปัญหาเศรษฐกิจ

การแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่แค่ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือ หรือรณรงค์/อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อยุติความรุนแรง แต่ต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วย คือ ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ของแพงค่าแรงถูก สินค้าเกษตรไม่ได้ราคา รวมถึงเร่งปราบปรามยาเสพติด ที่ทุกวันนี้แพร่ระบาดไปทุกชุมชน ไปจนถึงโรงเรียน

และขอฝากข้อเสนอของ อพม. เพิ่ม อพม. ประจำอำเภอและตำบล เพื่อเชื่อมต่อและประสานงานการทำงานของ อพม. จังหวัด และหมู่บ้าน ที่มีอยู่แล้ว รวมถึงให้ค่าตอบแทน อพม. ซึ่งทุกวันนี้ทำงานโดยไม่ได้ค่าตอบแทน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป


อภิปรายวาระรับทราบรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว ตามมาตรา17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ประจำปี 2563 และปี 2564

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย