“ไทยสร้างไทย” ชงรัฐให้ค่าตอบแทน อพม. จี้ แก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่ต้นเหตุ คือ “เศรษฐกิจตกต่ำ-ยาเสพติดระบาดหนัก”

ข่าวสาร

สส.รำพูล ตันติวณิชชานนท์ เขต 9 จ.อุบลราชธานี พรรคไทยสร้างไทย อภิปรายรับทราบสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวประจำปี 2563 และ 2564 ว่า สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มากถึง 16,000 ราย/ปี หรือ 46 ราย/วัน ไม่เพียงแค่ทำให้บาดเจ็บ แต่ทำอันตรายถึงเสียชีวิต สาเหตุเกิดจากปัญหายาเสพติด ปัญหาเศรษฐกิจ

การแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่แค่ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือ หรือรณรงค์/อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อยุติความรุนแรง แต่ต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วย คือ ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ของแพงค่าแรงถูก สินค้าเกษตรไม่ได้ราคา รวมถึงเร่งปราบปรามยาเสพติด ที่ทุกวันนี้แพร่ระบาดไปทุกชุมชน ไปจนถึงโรงเรียน

และขอฝากข้อเสนอของ อพม. เพิ่ม อพม. ประจำอำเภอและตำบล เพื่อเชื่อมต่อและประสานงานการทำงานของ อพม. จังหวัด และหมู่บ้าน ที่มีอยู่แล้ว รวมถึงให้ค่าตอบแทน อพม. ซึ่งทุกวันนี้ทำงานโดยไม่ได้ค่าตอบแทน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป


อภิปรายวาระรับทราบรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว ตามมาตรา17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ประจำปี 2563 และปี 2564

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเร็...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจัดพิษสารเคมีร้ายแรง ถูกล...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมันให้ภาคขนส่ง แนะหยุ...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุกา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจั...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย รับฟังปัญหาพี่น้องชาว จ.นครสรร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย