#ไทยสร้างไทย ต่อสายด่วนส่งกำลังใจกลุ่มแม่บ้านไทยใน #อิสราเอล เปิดศูนย์อพยพจากสงคราม

ข่าวสาร

[ เผยข้อมูลสำคัญจากอาสาสมัครในศูนย์พักพิงชั่วคราวพบว่า “มีคนไทยในอิสราเอลมากกว่า 60,000 คนซึ่งมากกว่าที่รัฐบาลเปิดเผย เพราะไม่ได้นับรวมแรงงานไร้วีซ่าซึ่งมีจำนวนมากที่ยังติดในพื้นที่สีแดง และไม่กล้าขอประสานกลับบ้าน ]

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์, สส.ชัชวาล แพทยาไทย และนายรัตนมงคล เลิศทวีวิทย์ ได้วีดิโอคอลพูดคุยกับกลุ่ม ‘แม่บ้านคนไทยในอิสราเอล’ ที่เป็นกลุ่มอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือคนไทยอพยพจากพื้นที่สีแดงมายังพื้นที่ปลอดภัย

โดยเป็นการรวมตัวกันของแม่บ้านไทยในอิสราเอลและพนักงานล่ามของบริษัทจัดหางานในอิสราเอล ร่วมมือกับคนในพื้นที่ขอใช้พื้นที่ส่วนกลางในเขตปลอดภัย และตระเวนขับรถบัสไปรับคนไทยที่อยู่ในพื้นที่สีแดงมาอยู่ในศูนย์พักพิงรวมยอดปัจจุบันมากกว่า 400 คน และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากการพูดคุยพบข้อมูลว่า “จริงๆ แล้วมีคนไทยในอิสราเอลกว่า 60,000 คน เพราะจำนวนคนไทยที่รัฐบาลเปิดเผยคือคนที่มีวีซ่า แต่ยังไม่รวมแรงงานที่ไม่มีวีซ่าอีกจำนวนมากที่อยู่ในพื้นที่สีแดง และไม่กล้าขอประสานกลับบ้าน” ซึ่งสส.ชัชวาลรับปากจะนำไปหารือในสภาเป็นเรื่องเร่งด่วน

ปัจจุบันศูนย์พักพิงชั่วคราวยังคงปลอดภัยและไม่มีปัญหาด้านความเป็นอยู่เพราะได้รับการระดมเงินในกลุ่มแม่บ้านกันเองเพื่อซื้อวัตถุดิบปรุงอาหารรวมถึงได้รับน้ำใจจากเพื่อนบ้านในระแวกใกล้เคียง และยังมีสัญญาณมือถือติดต่อได้ปรกติ

คุณหญิงสุดารัตน์ และ สส. ได้ให้กำลังใจอาสาสมัคร และขอบคุณชาวอิสราเอลที่ให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งประสานระดมเงินช่วยเหลือในระหว่างที่ยังพักอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว และรับเรื่องประสานรัฐบาลเพื่อไปรับคนไทยที่ต้องการกลับบ้านพร้อมทั้งรับปัญหาของคนไทยที่ไม่มีวีซ่าแต่ต้องการกลับบ้านไปหารือในสภาฯต่อไป

#อิสราเอลปาเลสไตน์

#แรงงานไทยในอิสราเอล

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย