“ไทยสร้างไทย” ประกาศหนุนแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย ส.ส.ร.ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 100% คนทำรัฐประหารต้องได้รับโทษสูงสุด รธน.ต้องมาจากปลายปากกาประชาชนไม่ใช่ปลายกระบอกปืนของเผด็จการ

ข่าวสาร

[ไทยสร้างไทย ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ]

นายธวัชชัย สุทธิบงกช รองหัวหน้าพรรค นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กรรมการยุทธศาสตร์ ดร.ศักดิ์ณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา รองเลขาธิการพรรค ดร.ณรงค์ รุ่งธนวงศ์ เหรัญญิกพรรคพร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ สัปปายะสภาสถาน รัฐสภาเกียกกาย

[ประกาศย้ำ หนุนแก้ไขรัฐธรรมนูญ เลือกตั้ง สสร. 100% ไม่แก้หมวด 1 หมวด 2]

นายชวลิต ย้ำว่าพรรคไทยสร้างไทยมีพันธกิจหลัก ซึ่งเป็นสัญญาประชาคมที่ได้ประกาศไว้ ก่อนการหาเสียงเลือกตั้ง นั่นคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ให้เป็นประชาธิปไตย โดยเป็นพรรคการเมืองแรก ที่เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เข้าสู่สภาเรียบร้อยแล้ว มีหลักการที่สำคัญ คือการคืนอำนาจในการเขียน รัฐธรรมนูญ ให้กับประชาชนโดยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. 100% และระบุให้คนทำรัฐประหารต้องได้รับโทษสูงสุด เพราะรัฐธรรมนูญต้องมาจากปลายปากกาประชาชนไม่ใช่ปลายกระบอกปืนของเผด็จการ รวมทั้งไม่แก้หมวดที่ 1 และ 2 เพราะอาจเป็นช่องทางที่นำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองอีกครั้งได้

[รัฐธรรมนูญใหม่ต้องกำหนดให้รัฐประหารคือกบฏ รับโทษสูงสุด]

“สิ่งที่จะบัญญัติในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ การทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญ ถือว่าล้มล้างการปกครอง ให้ถือว่าเป็นกบฏ โดยผู้ทำการรัฐประหารต้องรับโทษสูงสุดตามรัฐธรรมนูญ เราต้องจบวงจรอุบาทว์อย่างการทำรัฐประหารให้ได้ พรรคไทยสร้างไทย จึงร่วมกับภาคประชาชนในการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่สภาแล้ว โดยประชาชนจะมีส่วนร่วม เพื่อทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นประชาธิปไตย ไปด้วยกัน” นายชวลิต กล่าว

สำหรับ กิจกรรมของรัฐสภาซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ พรรคไทยสร้างไทย ได้ส่งดร.โภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยสร้างไทย เข้าร่วมการเสวนาเรื่องพัฒนาการของรัฐธรรมนูญด้วย

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย