‘ไทยสร้างไทย’ ประชุมคณะทำงาน MOU 7 ด้าน ก่อนนำเสนอที่ประชุม 8 พรรคร่วมรัฐบาล อังคารนี้

ข่าวสาร

พรรคไทยสร้างไทย โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรค ,น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองหัวหน้าพรรค ,นายนพดล มังกรชัย รองหัวหน้าพรรค และ น.ต.ศิธา ทิวารี พร้อมคณะทำงานแต่ละด้าน ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการทำงาน

คุณหญิงสุดารัตน์ ได้กำชับให้คณะทำงาน MOU ทั้ง 7 ด้าน ของพรรคไทยสร้างไทย ได้เร่งสรุปและรวบรวมปัญหา เพื่อนำไปเสนอต่อที่ประชุมหัวหน้า 8 พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งได้กำหนดวาระการประชุมในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566

น.อ.อนุดิษฐ์ รองหัวหน้าพรรค ในฐานะคณะกรรมการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่านของพรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยว่าการทำงานในแต่ละด้านมีความคืบหน้าไปมาก อาทิ เช่น

คณะทำงานด้านค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันดีเซล และราคาพลังงาน ซึ่งมี น.ต.ศิธา ทิวารี เป็นประธานคณะทำงานในชุดนี้ของพรรคไทยสร้างไทย ได้ประชุมหารืออย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะนำแนวนโยบาย ของพรรคไทยสร้างไทย เข้าไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนต่อไป

โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างด้านราคาพลังงาน ซึ่งผู้มีอำนาจบางคนเป็นตัวการทำค่าไฟแพง บริหารเอื้อประโยชน์เอกชนให้ร่ำรวย แต่พี่น้องประชาชนต้องแบกรับค่าไฟฟ้าแพงอย่างต่อเนื่อง

หรือคณะทำงานด้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีดร.โภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคไทยสร้างไทย เป็นประธานในคณะทำงานชุดนี้ ได้เดินหน้าผลักดันประเด็นดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง จนได้ข้อสรุป และแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นที่ตกผลึกชัดเจนแล้ว และได้ยื่นร่างแก้ไขต่อรัฐสภา จึงพร้อมที่จะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าไปพูดคุย กับ คณะทำงานด้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญของ 8 พรรคร่วมการจัดตั้งรัฐบาล

การทำงานของพรรคไทยสร้างไทย จะทำงานและ ประชุมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุน 8 พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลได้เป็นอย่างดี และจะทำให้เนื้อหาสาระ ที่จะนำเข้าไปสู่การพูดคุยในคณะทำงานทั้ง 7 ด้าน มีประสิทธิภาพ

และช่วยให้นโยบายของพรรคไทยสร้างไทย ที่ได้ประกาศไว้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งได้รับการพิจารณาผลักดัน นำไปสู่ การเดินหน้าทำงาน แก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้สำเร็จเป็นรูปธรรม ตาม MOU ที่ทั้ง 8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลได้ลงนามร่วมกัน

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย