‘ไทยสร้างไทย’ ประชุมคณะทำงาน MOU 7 ด้าน ก่อนนำเสนอที่ประชุม 8 พรรคร่วมรัฐบาล อังคารนี้

ข่าวสาร

พรรคไทยสร้างไทย โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรค ,น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองหัวหน้าพรรค ,นายนพดล มังกรชัย รองหัวหน้าพรรค และ น.ต.ศิธา ทิวารี พร้อมคณะทำงานแต่ละด้าน ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการทำงาน

คุณหญิงสุดารัตน์ ได้กำชับให้คณะทำงาน MOU ทั้ง 7 ด้าน ของพรรคไทยสร้างไทย ได้เร่งสรุปและรวบรวมปัญหา เพื่อนำไปเสนอต่อที่ประชุมหัวหน้า 8 พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งได้กำหนดวาระการประชุมในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566

น.อ.อนุดิษฐ์ รองหัวหน้าพรรค ในฐานะคณะกรรมการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่านของพรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยว่าการทำงานในแต่ละด้านมีความคืบหน้าไปมาก อาทิ เช่น

คณะทำงานด้านค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันดีเซล และราคาพลังงาน ซึ่งมี น.ต.ศิธา ทิวารี เป็นประธานคณะทำงานในชุดนี้ของพรรคไทยสร้างไทย ได้ประชุมหารืออย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะนำแนวนโยบาย ของพรรคไทยสร้างไทย เข้าไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนต่อไป

โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างด้านราคาพลังงาน ซึ่งผู้มีอำนาจบางคนเป็นตัวการทำค่าไฟแพง บริหารเอื้อประโยชน์เอกชนให้ร่ำรวย แต่พี่น้องประชาชนต้องแบกรับค่าไฟฟ้าแพงอย่างต่อเนื่อง

หรือคณะทำงานด้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีดร.โภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคไทยสร้างไทย เป็นประธานในคณะทำงานชุดนี้ ได้เดินหน้าผลักดันประเด็นดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง จนได้ข้อสรุป และแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นที่ตกผลึกชัดเจนแล้ว และได้ยื่นร่างแก้ไขต่อรัฐสภา จึงพร้อมที่จะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าไปพูดคุย กับ คณะทำงานด้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญของ 8 พรรคร่วมการจัดตั้งรัฐบาล

การทำงานของพรรคไทยสร้างไทย จะทำงานและ ประชุมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุน 8 พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลได้เป็นอย่างดี และจะทำให้เนื้อหาสาระ ที่จะนำเข้าไปสู่การพูดคุยในคณะทำงานทั้ง 7 ด้าน มีประสิทธิภาพ

และช่วยให้นโยบายของพรรคไทยสร้างไทย ที่ได้ประกาศไว้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งได้รับการพิจารณาผลักดัน นำไปสู่ การเดินหน้าทำงาน แก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้สำเร็จเป็นรูปธรรม ตาม MOU ที่ทั้ง 8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลได้ลงนามร่วมกัน

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเร็...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจัดพิษสารเคมีร้ายแรง ถูกล...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมันให้ภาคขนส่ง แนะหยุ...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุกา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจั...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย รับฟังปัญหาพี่น้องชาว จ.นครสรร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย