[“ไทยสร้างไทย” ผนึกกำลัง สมาพันธุ์นวดไทยแอนด์เวลเนสสปา หวังสร้างอาชีพ ให้คนหูหนวก ]

ข่าวสาร

ลุยอบรมการนวดไทย สร้างงานสร้างรายได้ ด้วยวิชาชีพที่มีมาตรฐาน ได้รับการรับรองเป็นอาชีพที่ติดตัวตลอดชีวิต

สืบเนื่องจากสมาพันธ์ุนวดไทยแอนด์เวลเนสสปา
ได้เข้าพบหารือคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ที่พรรคในช่วงที่ผ่านมา และได้แจ้งให้ทราบว่า ปัญหาใหญ่ของตลาดนวดแผนไทยตอนนี้คือ ขาดแคลนแรงงานอย่างมาก

พรรคไทยสร้างไทยจึงเสนอว่า มีกลุ่มคนหูหนวกที่น่าจะทำหลักสูตรสอนได้ และเป็นการสร้างอาชีพให้กลุ่มคนหูหนวกด้วย ดังนั้น พรรคไทยสร้างไทย จึงมอบหมายให้ นายสรเทพ โรจน์พจนารัช รองโฆษก และหัวหน้าคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วย สมาชิกสมาพันธุ์นวดไทยแอนด์เวลเนสสปา

ซึ่งนำโดย ชวนัสถ์ สินธุเขียว ประธานสมาพันธ์สมาคมสปาและเวลเนสไทย ได้เข้าพบเพื่อพูดคุยกับนายวิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ที่สมาคมคนหูหนวก ประเทศไทย เพื่อหารือถึงแนวทางสร้างความร่วมมือ ในการสร้างอาชีพให้กับคนหูหนวกในประเทศไทย ซึ่งมีอยู่ราว 400,000 คน
.
[มุ่งหวังที่จะดึง กำลังคน ในส่วนดังกล่าวเข้าสู่อุตสาหกรรม สปาและนวดเพื่อสุขภาพ ]

ซึ่ง นอกจากจะเป็นอาชีพที่มีรายได้ดี สามารถเลี้ยงดูตนเองได้แล้วนั้น ยังเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่ช่วยดึงเม็ดเงินมหาศาล เข้าประเทศ ซึ่งจะเห็นได้จากการขยายสถานประกอบการเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจนสามารถสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างมาตรฐานบริการไว้ ทั้งในและต่างประเทศ
โดยคนหูหนวกที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละรุ่นนั้น จะได้รับการฝึกสอนวิชาชีพด้วยมาตรฐาน ที่ผ่านการรับรอง จากหน่วยงานของรัฐอย่างถูกต้อง ทั้งในส่วนของหลักสูตรและจำนวนชั่วโมง เมื่อผ่านการอบรมแล้วจะได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง โดยสมาพันธุ์ นวดไทยแอนด์เวลเนสสปา จะเป็นผู้ดำเนินการ ดูแลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจตลอดจนจบหลักสูตร เพื่อนำความรู้ที่ได้ออกไปประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้ที่อยู่ในอาชีพบริการดังกล่าว ได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งสอดคล้องกับ แนวทางของ คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยที่ได้ประกาศสนับสนุน สปาแอนด์เวลเนสไทย สู่บริการระดับโลก โดยจะวางเป้าปรับภาพลักษณ์อาชีพ สร้างความมั่นคงทางรายได้ พร้อมบูรณาการ กับสถานศึกษา สมาคมต่างๆ สู่การเป็นวิชาชีพที่มั่นคง เพื่อสร้างรากฐาน ทำให้นวดและสปาไทย โด่งดังไปทั่วโลก

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย