ไทยสร้างไทย ฝาก 5 หน่วยงานรัฐ บูรณาการจัดระเบียบสายสื่อสารไม่ได้ใช้งาน เดินท่อร้อยสายให้เป็นระเบียบ

ข่าวสาร
ฐากร

ส.ส.ฐากร ไทยสร้างไทย ฝาก 5 หน่วยงานรัฐ บูรณาการจัดระเบียบสายสื่อสาร และเดินท่อร้อยสายในอากาศ นำสายสื่อสาร สายเคเบิล สายโทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งาน จัดเก็บให้เป็นระเบียบ แทนการนำสายที่ไม่ได้ใช้ลงดิน ซึ่งต้องใช้งบประมาณมหาศาลและใช้เวลานาน

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย