[ ไทยสร้างไทย พร้อมสนับสนุนการทำงานของรัฐทุกด้านที่เป็นประโยชน์ แนะ เร่งดูแลครอบครัวของแรงงานไทยที่ประสบเหตุในอิสราเอล ]

ข่าวสาร

นายปริเยศ อังกูรกิตติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์พรรคไทยสร้างไทย ขอรัฐบาลเร่งเข้าดูแลญาติ ผู้ประสบเหตุในอิสราเอล โดยขอให้ภาครัฐทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาทั้งจิตใจ และปัญหาด้านต่างๆ ให้ทันท่วงที เนื่องจากในขณะนี้ทุกครอบครัวอยู่ในสภาวะความเครียดสูงสุด

ทั้งความกังวลด้านความปลอดภัย การติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้มีหลายครอบครัวอยู่ในภาวะหนี้สิน โดยที่เสาหลักของครอบครัวที่ทำหน้าที่หารายได้กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจด้านความปลอดภัย ดังนั้นหากมีทีมเฉพาะกิจเข้าไปรับฟังความกังวลด้านต่างๆ พร้อมทั้งเป็นตัวกลางในการติดตามสถานการณ์จากทางส่วนกลาง และให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการใช้ชีวิตและด้านกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องหากจำเป็น จะทำให้พวกเขามีที่พึ่งอย่างมาก และจะมีเวลาในการติดตามข่าวสารของคนในครอบครัวที่ประสบเหตุในอิสราเอลได้มากขึ้น

[ไทยสร้างไทยลงพื้นที่พบ ครอบครัว เหยื่อเหตุปะทะอิสราเอลปัญหาครอบครัวลุ่มเร้า]

“มีหลายครอบครัวที่กำลังประสบปัญหารุมเร้าหลายด้านพร้อมกัน ทั้งความเป็นห่วงต่อสมาชิกในครอบครัวที่ทำงานอยู่ในอิสราเอล และก็ยังต้องเผชิญกับการจัดการด้านหนี้สินที่กู้ยืมมาเพื่อใช้ในการเดินทางไปทำงาน และลูกหลานหลายครอบครัวอยู่ในช่วงปิดเทอมทำให้ต้องดูแลทั้งครอบครัวพร้อมกับติดตามข่าวสารด้านความปลอดภัยของแรงงานที่นั่นด้วย ดังนั้นในสถานการณ์นี้ หากมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาแบบเฉพาะกิจหนึ่งชุด ประสานงานทั้งแรงงาน มหาดไทย พม. สธ. รวมถึงมีทีมที่มีความรู้ด้านกฏหมาย เข้าไปช่วยเหลือครอบครัวเหล่านี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงได้บ้าง และจะเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้มีเวลาในการเร่งติดตามความเคลื่อนไหวของคนในครอบครัวพวกเขาได้อย่างเต็มที่ ผมเชื่อว่าทุกฝ่ายพร้อมให้การสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในเรื่องนี้ และหากสส.เขตในจังหวัดต่างๆ ที่มีพี่น้องแรงงานในพื้นที่เป็นผู้ประสบเหตุ จะสามารถช่วยประสานงานการทำงานด้านนี้ร่วมกับรัฐบาลอีกด้วย โดยไม่เกี่ยวว่าจะอยู่ฝ่ายค้านหรือรัฐบาล “

#ไทยสร้างไทย

#สู้เพื่อคนตัวเล็ก

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้ถุงเท้าแดง " หลังกู้ขาด...
ข่าวสาร
“ชัชวาล ไทยสร้างไทย” อัดรัฐจัดงบ ปี68 ผิดฝาผิดตัว-ไม่ตอบโจทย์ เปิ...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาล จัดงบอยู่บน3ความเสี่ยง ซิกแซกไต่เส้...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้...
ข่าวสาร
“ชัชวาล ไทยสร้างไทย” อัดรัฐจัดงบ ปี68 ผิดฝ...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาล จัดงบอยู่บน3...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ร่วมแสดงความยินดีกับ พี่น้อง...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย