“ไทยสร้างไทย” ยืนยัน เดินหน้าโหวตนายกจากเสียงข้างมาก หนุน “พิธา” โหวต ชิงนายก รอบสอง พร้อม สนับสนุนแก้ไขมาตรา 272 ปิดสวิตซ์ ส.ว.

ข่าวสาร

[ไทยสร้างไทย 6 เสียง พร้อมโหวตพิธา ตามมติ 8 พรรคร่วมรัฐบาล]

พรรคไทยสร้างไทย โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารพรรค โดยระบุว่า จากกรณีการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมา ซึ่งได้เสนอชื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ จากพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ยังไม่ได้รับการรับรองจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ และจากการประชุมร่วม 8 พรรคจัดตั้งรัฐบาลนั้น พรรคไทยสร้างไทยขอยืนยันว่าจะลงมติเห็นชอบ นายกฯ ฝ่ายประชาธิปไตย ที่มาจากเสียงข้างมาก

โดยในวันที่ 19 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ พรรคไทยสร้างไทย พร้อมจะออกเสียงลงคะแนนสนับสนุน นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี ตามมติของ 8 พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้ง เพื่อยืนยันหลักการการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ต่อไป

[ยืนยัน เสนอชื่อนายกไม่ใช่มติ เสนอชื่อซ้ำได้ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ]

พร้อมยืนยันว่าการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 วรรคหนึ่ง แห่งรัฐธรรมนูญ ประกอบมาตรา 159 วรรคหนึ่ง ไม่ใช่ “ญัตติ” แต่เป็นการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ดังนั้นจึงไม่ขัดกับ ข้อ 41 ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาแต่อย่างใด สำหรับรายละเอียดนั้น พรรคไทยสร้างไทยจะอภิปรายในการประชุมวันที่ 19 กรกฎาคม ต่อไป

[พร้อมหนุน แก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ปิดสวิตช์ ส.ว. ยกเลิกอำนาจโหวตนายก]

นอกจากนี้พรรคไทยสร้างไทย พร้อมสนับสนุนการแก้ไข บทเฉพาะกาล รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 272 เพื่อปิดสวิตช์ ส.ว. ไม่ให้สามารถลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีได้ เพื่อเคารพต่อเสียงของประชาชนที่ได้เลือกมา เราไม่เพียงแต่ ปิดสวิตช์ ส.ว. เราพร้อมถอดปลั๊กออกเลย

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย