“ไทยสร้างไทย” ยืนยัน เดินหน้าโหวตนายกจากเสียงข้างมาก หนุน “พิธา” โหวต ชิงนายก รอบสอง พร้อม สนับสนุนแก้ไขมาตรา 272 ปิดสวิตซ์ ส.ว.

ข่าวสาร

[ไทยสร้างไทย 6 เสียง พร้อมโหวตพิธา ตามมติ 8 พรรคร่วมรัฐบาล]

พรรคไทยสร้างไทย โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารพรรค โดยระบุว่า จากกรณีการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมา ซึ่งได้เสนอชื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ จากพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ยังไม่ได้รับการรับรองจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ และจากการประชุมร่วม 8 พรรคจัดตั้งรัฐบาลนั้น พรรคไทยสร้างไทยขอยืนยันว่าจะลงมติเห็นชอบ นายกฯ ฝ่ายประชาธิปไตย ที่มาจากเสียงข้างมาก

โดยในวันที่ 19 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ พรรคไทยสร้างไทย พร้อมจะออกเสียงลงคะแนนสนับสนุน นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี ตามมติของ 8 พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้ง เพื่อยืนยันหลักการการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ต่อไป

[ยืนยัน เสนอชื่อนายกไม่ใช่มติ เสนอชื่อซ้ำได้ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ]

พร้อมยืนยันว่าการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 วรรคหนึ่ง แห่งรัฐธรรมนูญ ประกอบมาตรา 159 วรรคหนึ่ง ไม่ใช่ “ญัตติ” แต่เป็นการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ดังนั้นจึงไม่ขัดกับ ข้อ 41 ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาแต่อย่างใด สำหรับรายละเอียดนั้น พรรคไทยสร้างไทยจะอภิปรายในการประชุมวันที่ 19 กรกฎาคม ต่อไป

[พร้อมหนุน แก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ปิดสวิตช์ ส.ว. ยกเลิกอำนาจโหวตนายก]

นอกจากนี้พรรคไทยสร้างไทย พร้อมสนับสนุนการแก้ไข บทเฉพาะกาล รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 272 เพื่อปิดสวิตช์ ส.ว. ไม่ให้สามารถลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีได้ เพื่อเคารพต่อเสียงของประชาชนที่ได้เลือกมา เราไม่เพียงแต่ ปิดสวิตช์ ส.ว. เราพร้อมถอดปลั๊กออกเลย

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเร็...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจัดพิษสารเคมีร้ายแรง ถูกล...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมันให้ภาคขนส่ง แนะหยุ...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุกา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจั...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย รับฟังปัญหาพี่น้องชาว จ.นครสรร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย