#ไทยสร้างไทย ยืนยัน เดินหน้าโหวตนายกจากเสียงข้างมาก หนุน #พิธา โหวตชิงนายกรอบสอง

ข่าวสาร

ส.ส.ฐากร พรรคไทยสร้างไทย อภิปรายสนับสนุนให้โหวตพิธาเป็นนายกรอบสองได้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดข้อห้ามเอาไว้ และอภิปรายคัดค้านกรณีสมาชิกรัฐสภาบางท่านมองว่าขัดต่อข้อบังคับสภา เนื่องจากการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นการพิจารณาที่แยกเป็นการเฉพาะซึ่งกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ญัตติ ข้อบังคับสภาจะใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้ ไทยสร้างไทยเคารพหลักการประชาธิปไตย นายกตามรัฐธรรมนูญ

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย