“ไทยสร้างไทย” ร่วมระลึกผู้เสียชีวิต ผู้เสียสละ ในการทำงานเพื่อมนุษยธรรม เนื่องในวันมนุษยธรรมโลก

ข่าวสาร

อดีต สส.ชวลิต วิชยสุทธิ์ พรรคไทยสร้างไทย อดีตประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.อุ้มหาย ได้ร่วมรำลึก #วันมนุษยธรรมโลก ซึ่งตรงกับทุกวันที่ 19 สิงหาคม โดยได้เล่าถึงคราวทำหน้าที่ประธาน กมธ.พิจารณากฎหมายอุ้มหาย ซึ่งถือเป็นกฎหมายด้านมนุษยธรรม ที่จะปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไว้อย่างน่าสนใจ
.
[ที่มาและเบื้องหลัง ของ พ.ร.บ.อุ้มหาย]
.
อดีต สส.ชวลิต อธิบายถึงที่มาของตรากฎหมายฉบับนี้ว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่บุคคลที่เคลื่อนไหวทางการเมืองหรือนักต่อสู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมหายตัวไปอย่างลึกลับ จึงมีการริเริ่มตรากฎหมาย พ.ร.บ.ป้องกันการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย หรือเรียกโดยทั่วไปว่า พ.ร.บ.อุ้มหาย เพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี”
.
[ทำอย่างไรกฎหมายฉบับนี้ ถึงได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย]
.
อดีต สส.ชวลิต กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่ สส.ฝ่ายค้าน ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายที่สำคัญ เพราะปกติตำแหน่งนี้จะเป็นของ สส.ฝ่ายรัฐบาล

โดย อดีต สส.ชวลิต ได้ให้เกียรติและเคารพทั้งฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล และ สว. โดยได้เข้าพบนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อขอคำแนะนำ และมีการทำงานร่วมกับ สว. เพื่อปรับแก้ร่างกฏหมายให้เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย จนทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาของ สส. และ สว. สำเร็จในที่สุด
.
[คาดหวังการเปลี่ยนแปลงใด จากกฎหมายฉบับนี้]
.
อดีต สส.ชวลิต กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้เป็นการแก้ไขสิ่งที่ปฏิบัติมาช้านาน เช่น กำหนดให้มีกล้องบันทึกภาพขณะจับกุม ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตหลุดพ้นข้อกล่าวหา รวมทั้งสามารถรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วย
.
[ในฐานะที่ทำงานด้านกฎหมายเพื่อมนุษยธรรม อยากผลักดันอะไรให้เกิดขึ้นอีก]
.
อดีต สส.ชวลิต กล่าวว่าอยากผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และกำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่หาวิธีการช่องว่างของกฎหมายไปดำเนินการในสิ่งที่จะไม่รักษาผลประโยชน์หรือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ถ้าทุกฝ่ายทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและสุจริต จะทำให้กฎหมายอุ้มหายถูกบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง และยาวนานตลอดไป

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" อัดเศรษฐา บริหารไม่ถึงปี แต่ทำชาวนาไร้อนาคต สับปุ๋ย...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนเกษตรกรอิสาน ที่ยกขบวน...
ข่าวสาร
"สส.รำพูล ไทยสร้างไทย" สะท้อนเสียงเรียกร้องพี่น้องชาวนา บอกไม่เอา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" อัดเศรษฐา บริหารไม่ถึงปี แต่...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อ...
ข่าวสาร
"สส.รำพูล ไทยสร้างไทย" สะท้อนเสียงเรียกร้อ...
ข่าวสาร
พรรคไทยสร้างไทย เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนพร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย