“ไทยสร้างไทย” ลุย ช่วยดร.เค็ง ชี้ การให้ลาออกโดยที่อาการป่วยสามารถรักษาได้ อาจเข้าข่ายกลั่นแกล้ง ข่มเหง และขัดกฎหมาย

ข่าวสาร

[นรุตม์ชัย ไทยสร้างไทย ร่วมทีมนักกฎหมาย ช่วย ดร.เค็ง ถูกมหาลัยฟ้อง 10 ล้าน]
.
นายนรุตม์ชัย บุนนาค คณะทำงานด้านกฎหมาย พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงกรณีที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ฟ้อง ดร.เค็ง อดีตอาจารย์ ซึ่งเรียนจบในระดับปริญญาเอก แต่ขอลาออกในขณะที่ยังไม่ครบเงื่อนไขการชดใช้ทุน โดยให้ชดใช้ทุนการศึกษานับ 10 ล้าน ท้้งที่ ดร.เค็ง ป่วยด้วยโรคจิตเวช ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ในฐานะที่ตนจะเข้าไปร่วมทีมเพื่อช่วยต่อสู้ให้กับผู้ถูกฟ้องตนมีข้อสังเกตดังนี้
.
1.การกระทำของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นการออกคำสั่งโดยมิชอบหรือข่มเหงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาลาออกหรือไม่ เนื่องด้วยภาวะเจ็บป่วย ซึ่งอาการดังกล่าวสามารถรักษาได้ และผู้ใต้บังคับบัญชายังคงสามารถปฏิบัติงานได้อยู่มิได้มีความบกพร่องร้ายแรงจนมิอาจปฏิบัติหน้าที่ได้ การกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเขียนจดหมายลาออกทางอีเมล์
.
[ชี้ การให้ลาออกทั้งๆ ที่อาการป่วยรักษาได้ อาจเข้าข่ายกระทำมิชอบ กลั่นแกล้ง ข่มเหง ขัดต่อกฎหมาย]
.
ตนเห็นว่า การกระทำดังกล่าว อาจเข้าข่ายเป็นกระทำที่ไม่ชอบตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 41 วรรค 2 ที่บัญญัติไว้ว่า การกลั่นแกล้ง ข่มเหง ผู้ร่วมปฏิบัติราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยร้ายแรง ประกอบ มาตรา 47 วรรค 2 คือผู้บังคับบัญชากลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชาในการกล่าวหาหรือดำเนินทางการวินัย ให้ถือว่ากระทำผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
.
ประกอบ มาตรา 157 ตามประมวลกฎหมายอาญา ผู้ใดเป็นพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษ
พระราชบัญญัติ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 มาตรา 172 ต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปี มีอายุความ 15 ปี ตามมาตรา 95(2)
.
นายนรุตม์ชัย กล่าวด้วยว่า ในทางปฏิบัติแล้วถ้าอาจารย์แจ้งมหาวิทยาลัยว่าเจ็บป่วย จะเข้าข้อยกเว้นข้อที่ 11 ของสัญญารับทุนต่างประเทศภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ แต่ในแง่ของผู้พิพากษาตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง
ในประเด็นนี้ ต้องพิจารณาเพิ่มเติมด้วยว่าตัวอาจารย์จะต่อสู้ในประเด็นว่าเจ็บป่วยด้วยหรือไม่ รวมถึงการแสดงหลักฐานชัดเจนหรือไม่ โดยเฉพาะการแจ้งมหาวิทยาลัยถึงอาการเจ็บป่วย
ซึ่งหากสู้ในประเด็นนี้แล้วแจ้งครบถ้วนตั้งแต่ต้น และผู้พิพากษาไม่ยอมเอาประเด็นนี้เรื่องการเจ็บป่วยมาพิจารณา ก็อาจขัดต่อประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการและ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม มาตรา 55, 57, 68 ได้เช่นกัน

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย