“ไทยสร้างไทย” ลุย ช่วยดร.เค็ง ชี้ การให้ลาออกโดยที่อาการป่วยสามารถรักษาได้ อาจเข้าข่ายกลั่นแกล้ง ข่มเหง และขัดกฎหมาย

ข่าวสาร

[นรุตม์ชัย ไทยสร้างไทย ร่วมทีมนักกฎหมาย ช่วย ดร.เค็ง ถูกมหาลัยฟ้อง 10 ล้าน]
.
นายนรุตม์ชัย บุนนาค คณะทำงานด้านกฎหมาย พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงกรณีที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ฟ้อง ดร.เค็ง อดีตอาจารย์ ซึ่งเรียนจบในระดับปริญญาเอก แต่ขอลาออกในขณะที่ยังไม่ครบเงื่อนไขการชดใช้ทุน โดยให้ชดใช้ทุนการศึกษานับ 10 ล้าน ท้้งที่ ดร.เค็ง ป่วยด้วยโรคจิตเวช ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ในฐานะที่ตนจะเข้าไปร่วมทีมเพื่อช่วยต่อสู้ให้กับผู้ถูกฟ้องตนมีข้อสังเกตดังนี้
.
1.การกระทำของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นการออกคำสั่งโดยมิชอบหรือข่มเหงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาลาออกหรือไม่ เนื่องด้วยภาวะเจ็บป่วย ซึ่งอาการดังกล่าวสามารถรักษาได้ และผู้ใต้บังคับบัญชายังคงสามารถปฏิบัติงานได้อยู่มิได้มีความบกพร่องร้ายแรงจนมิอาจปฏิบัติหน้าที่ได้ การกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเขียนจดหมายลาออกทางอีเมล์
.
[ชี้ การให้ลาออกทั้งๆ ที่อาการป่วยรักษาได้ อาจเข้าข่ายกระทำมิชอบ กลั่นแกล้ง ข่มเหง ขัดต่อกฎหมาย]
.
ตนเห็นว่า การกระทำดังกล่าว อาจเข้าข่ายเป็นกระทำที่ไม่ชอบตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 41 วรรค 2 ที่บัญญัติไว้ว่า การกลั่นแกล้ง ข่มเหง ผู้ร่วมปฏิบัติราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยร้ายแรง ประกอบ มาตรา 47 วรรค 2 คือผู้บังคับบัญชากลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชาในการกล่าวหาหรือดำเนินทางการวินัย ให้ถือว่ากระทำผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
.
ประกอบ มาตรา 157 ตามประมวลกฎหมายอาญา ผู้ใดเป็นพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษ
พระราชบัญญัติ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 มาตรา 172 ต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปี มีอายุความ 15 ปี ตามมาตรา 95(2)
.
นายนรุตม์ชัย กล่าวด้วยว่า ในทางปฏิบัติแล้วถ้าอาจารย์แจ้งมหาวิทยาลัยว่าเจ็บป่วย จะเข้าข้อยกเว้นข้อที่ 11 ของสัญญารับทุนต่างประเทศภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ แต่ในแง่ของผู้พิพากษาตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง
ในประเด็นนี้ ต้องพิจารณาเพิ่มเติมด้วยว่าตัวอาจารย์จะต่อสู้ในประเด็นว่าเจ็บป่วยด้วยหรือไม่ รวมถึงการแสดงหลักฐานชัดเจนหรือไม่ โดยเฉพาะการแจ้งมหาวิทยาลัยถึงอาการเจ็บป่วย
ซึ่งหากสู้ในประเด็นนี้แล้วแจ้งครบถ้วนตั้งแต่ต้น และผู้พิพากษาไม่ยอมเอาประเด็นนี้เรื่องการเจ็บป่วยมาพิจารณา ก็อาจขัดต่อประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการและ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม มาตรา 55, 57, 68 ได้เช่นกัน

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย เปิดที่ทำการพรรค ให้การต้อนรับ นางออร์นา ซากิฟ เอกอัค...
ข่าวสาร
"เลขาฯไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาลขอ งบ1.2 แสนล้านทำดิจิทัลวอลเล็ท ตำน...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ระบุ งบดิจิทัลวอลเล็ท 1.2แสนล้าน ส่อขัด พรบ.วิ...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย เปิดที่ทำการพรรค ให้การต้อนรับ...
ข่าวสาร
"เลขาฯไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาลขอ งบ1.2 แสนล...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ระบุ งบดิจิทัลวอลเล็ท 1...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" แนะสภา รอบคอบอย่าเป็นตรายาง ช่...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย