[ ‘ไทยสร้างไทย’ อภิปรายย้ำจุดยืนจะเป็นฝ่ายค้านเชิงสร้างสรรค์ไม่ใช้วาทกรรมที่สร้างความแตกแยกเกลียดชัง หากรัฐบาลทำไม่ถูกต้องมีการทุจริต เราจะทำหน้าที่ของเราอย่างไม่ยำเกรง ]

ข่าวสาร
ฐากร

ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาเรื่องด่วน คณะรัฐมนตรี #แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ส.ส.ฐากร ตัณฑสิทธิ์ สส.แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย อภิปรายเสนอแนะต่อนโยบายของรัฐบาล #เศรษฐา1 ใน 5 ประเด็นดังนี้

[เร่งจัดทำประชามติร่างรธน.ใหม่ผ่านสสร.]

(1). การจัดทำประชามติเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญยังขาดรายละเอียดการดำเนินการและกรอบเวลาที่ชัดเจน พรรคไทยสร้างไทยยืนยันแนวทางในแก้ไขให้มีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนโดยด่วนผ่านกระบวนการจากสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ยกเว้นหมวดที่ 1 และ 2

[รัฐบาลต้องสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งระบบ]

(2). การสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่รัฐบาลกล่าวถึงไม่ใช่แค่การสร้าง Blockchain เท่านั้น แต่หมายถึงการสร้างระบบเศรษฐกิจ ที่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 3 ด้าน คือ 1) เตรียมคนให้พร้อม ให้คนไทยมีทักษะสำคัญที่เข้ากับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล เช่น การคำนวณ ภาษา โปรแกรม และการปรับตัวให้ทัดเทียบประเทศสากลอื่นๆ 2) สนับสนุนธุรกิจให้โต รัฐบาลต้องสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ การแข่งขัน และนวัตกรรม โดยดึงดูดธุรกิจทั้งไทยและต่างชาติให้มีการลงทุนมากขึ้น 3) ลดกฎเกณฑ์ภาครัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ให้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลได้ 4) รัฐบาลต้องเร่งจัดตั้งกองทุน Start-Up ให้สำเร็จโดยเร็ว เพราะเป็นนโยบายที่สำคัญ กระจายโอกาสให้ทุกคนเท่าเทียมกัน

[สนับสนุนนโยบายบัตรใบเดียวรักษาได้ทุกที่]

(3) ด้านสาธารณสุข เห็นว่าจำเป็นต้องเร่งทำประเด็นบัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่ ต้องสามารถใช้สำหรับดึงข้อมูลประวัติคนไข้ และประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลทุกที่ ที่คนไข้เคยรักษามาได้ทั้งหมด

[กองทุนต่างๆในด้านการศึกษา]

(4) ฐากร ระบุว่า กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผ่านมากว่า 20 ปีแล้ว ยังไม่มีการดำเนินการเพื่อยกระดับการศึกษาใดๆ

[ปฏิรูปประเด็นแรงงาน และแรงงานข้ามชาติ]

(5) ประเทศไทยควรมีจุดยืนในเรื่องห่วงโซ่อุปทานอย่างชัดเจน และปฏิรูปนโยบายด้านแรงงานให้เสมอภาค และประเทศไทยควรเป็นผู้นำในการหารือและปฏิรูปประเด็นแรงงานข้ามชาติ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในภูมิภาคอาเซียน

#ประชุมสภา#แถลงนโยบายรัฐบาล#แถลงนโยบาย

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้ถุงเท้าแดง " หลังกู้ขาด...
ข่าวสาร
“ชัชวาล ไทยสร้างไทย” อัดรัฐจัดงบ ปี68 ผิดฝาผิดตัว-ไม่ตอบโจทย์ เปิ...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาล จัดงบอยู่บน3ความเสี่ยง ซิกแซกไต่เส้...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้...
ข่าวสาร
“ชัชวาล ไทยสร้างไทย” อัดรัฐจัดงบ ปี68 ผิดฝ...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาล จัดงบอยู่บน3...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ร่วมแสดงความยินดีกับ พี่น้อง...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย