“ไทยสร้างไทย” เตรียมทำหนังสือ ถึงรัฐบาล กระทรวงการต่างประเทศ เร่งแก้ปัญหาวีซ่า กระทบท่องเที่ยว สูญรายได้ไม่ต่ำกว่า 2.5 แสนล้านบาท

ข่าวสาร

พรรคไทยสร้างไทย นำโดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรค นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการพรรค นายนพดล มังกรชัย รองหัวหน้าพรรคและนายราม คุรุวาณิชย์

โดยได้เชิญ ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ อุปนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติม หลังได้รับการร้องเรียน จากผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต และอีกหลายพื้นที่ แจ้งความเดือดร้อนมายังพรรคไทยสร้างไทย เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวจีน ที่ประสงค์จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย แต่ไม่สามารถขอวีซ่าได้ ติดขัดระเบียบที่ออกมาทำให้เกิดความยุ่งยาก ต้องใช้เอกสารจำนวนมาก ที่ไม่จำเป็น

ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ ให้ข้อมูลว่า นโยบายจากฝ่ายรัฐ ที่ต้องการปราบกลุ่มทุนจีนสีเทา ทำให้เกิดความยุ่งยากในการขอวีซ่า จนกลายอุปสรรค ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เช่น

1. ต้องสแกนสำเนำหนังสือเดินทางในทุกๆหน้า

2. ต้องรายงานการเดินทางไปต่างประเทศย้อนหลัง 10 ปี

3. ต้องส่งรูปถ่ายตนเองในขณะที่ถือเล่มหนังสือเดินทาง โดยภาพถ่ายต้องไม่ใกล้เกินไป หรือไม่ไกลเกินไป

4. ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยเกิน 4ครั้งต่อปี อาจถูกปฏิเสธการให้ วีซ่า

5. เมื่อมีข้อผิดพลาดในการแนบเอกสาร ก็จะถูกปฏิเสธการให้วีซ่าเลย

6. การจำกัดจำนวนการออกวีซ่าต่อวัน ไม่เกิน 90 เล่ม ต่อบริษัทนำเที่ยว

7.การทำวีซ่า ต้องกลับไปทำที่ภูมิลำเนา

โดยคุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่าระเบียบดังกล่าว ทำให้นักท่องเที่ยวจีน เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้เพียง 1 ล้านคน จากที่วางเป้าหมายไว้ที่ 7 ล้านคน และในช่วง 6-7เดือนหลัง คงไม่สามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ตามเป้าหมาย

เพราะปัจจุบัน จากมาตรการดังกล่าว และขั้นตอนที่ยุ่งยาก ทำให้สามารถออกวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีน ได้เพียงประมาณ 100,000 คนต่อเดือนเท่านั้น ซึ่งทำให้ประเทศไทยขาดโอกาส โดยเฉพาะรายได้มหาศาล ที่อาจต้องสูญเสียไป ถึง 2.5แสนล้านบาท

ทั้งที่ประเทศไทย เป็นหนึ่งในประเทศ จุดหมายปลายทาง ที่นักท่องเที่ยวชาวจีน ให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวหลังรัฐบาลจีนเปิดประเทศ

พรรคไทยสร้างไทย จึงเตรียมทำหนังสือถึงรัฐบาล และกระทรวงการต่างประเทศของไทย ให้รับทราบถึงปัญหาและเร่งแก้ไขโดยด่วน โดยเฉพาะการออกระเบียบที่หยุมหยิม ยุ่งยาก แก่นักท่องเที่ยวนั้น ได้สร้างภาระให้กับนักท่องเที่ยว ที่ตั้งใจเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย และ มาตรการดังกล่าวไม่สามารถ ป้องกันกลุ่มทุนจีนสีเทา ซึ่งรัฐบาลมองว่า กระทบความมั่นคงของประเทศได้จริง

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้ถุงเท้าแดง " หลังกู้ขาด...
ข่าวสาร
“ชัชวาล ไทยสร้างไทย” อัดรัฐจัดงบ ปี68 ผิดฝาผิดตัว-ไม่ตอบโจทย์ เปิ...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาล จัดงบอยู่บน3ความเสี่ยง ซิกแซกไต่เส้...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้...
ข่าวสาร
“ชัชวาล ไทยสร้างไทย” อัดรัฐจัดงบ ปี68 ผิดฝ...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาล จัดงบอยู่บน3...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ร่วมแสดงความยินดีกับ พี่น้อง...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย