‘ไทยสร้างไทย’ เปิดที่ทำการพรรค ต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ชู 5 นโยบายสำคัญ ลดรายจ่าย แก้หนี้ครัวเรือน ขจัดอุปสรรคทำมาหากิน และดูแลสังคมผู้สูงอายุ

ข่าวสาร

พรรคไทยสร้างไทย เปิดที่ทำการพรรค ต้อนรับ H.E. Ms. Angela Jane Macdonald เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนจากเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

โดยทางเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ได้สอบถามถึงสถานการณ์ในการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งพรรคไทยสร้างไทย ยืนยันว่าเราสนับสนุนให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมาจากพรรคอันดับหนึ่งตามฉันทามติของประชาชน

และ 8 พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่ร่วมกันก่อตั้งรัฐบาล มีความเหนี่ยวแน่น ที่พร้อมจับมือไปด้วยกัน เพราะเรานำผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

โดยพรรคไทยสร้างไทย มีนโยบายเร่งด่วนที่จะผลักดันเข้าสู่นโยบายส่วนกลางของรัฐบาล 5 วาระสำคัญ คือ

1) ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน

• ปรับโครงสร้างค่านํ้ามัน/ค่าแก๊ส กําหนดเพดานค่าการกลั่นให้เป็นธรรมกับคนไทย

• ปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้า รื้อสัญญาทาส ค่าไฟต้องไม่เกิน 3.50 บาท

2) การลดและปรับโยกย้ายงบประมาณ เพื่อนำงบประมาณที่ไม่จำเป็น มาช่วยเหลือความเดือดร้อน ที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าของพี่น้องประชาชน

3) แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนสาธารณะ และหนี้เสีย SMEs ช่วงโควิด ด้วย 2 กองทุนคือ

• กองทุนฟื้นฟูหนี้เสีย�แก้หนี้เสียที่เกิดจากโควิด – พักหนี้ 3 ปี/ฟรีดอกเบี้ย 2 ปี

• กองทุนเครดิตประชาชน�ล้างหนี้นอกระบบ – กู้ 5,000-50,000 บาท/ดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน โดยไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

4) ขจัดอุปสรรคการทำมาหากินของประชาชน

พักการอนุมัติ/อนุญาต 1,400 ฉบับ เป็นเวลา 3-5 ปี เพื่อให้คนไทยลุกขึ้นมาทำมาหากินได้ทันที เช่น การขออนุญาต อย. (พรรคไทยสร้างไทย ได้เสนอกฎหมายเข้าสภาแล้ว)

5) ดูแลสังคมผู้สูงวัย

บำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท ซึ่งพรรคไทยสร้างไทย ได้เสนอกฎหมายเข้าสภาแล้ว และแผนการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพแข็งแรง กลับเข้าสู่สังคมได้

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย