ไทยสร้างไทย เปิดพรรค ต้อนรับ World Economic Forum ชู สร้างอาเซียนเป็นตลาดสำคัญของโลก

ข่าวสาร

นาย จู อุค ลี หัวหน้าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคของ World Economic Forum ร่วมหารือกับคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรค นายสุพันธุ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรคและประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ นายนพดล มังกรชัย รองหัวหน้าพรรค และ นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ โฆษกพรรคไทยสร้างไทย เพื่อหารือถึงความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนโดยเข้าพบพรรคไทยสร้างไทยเป็นพรรคแรกหลังจากจบการเลือกตั้ง

ทาง World Economic Forum เสนอว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านต่างๆ ทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ปัญหาเศรษฐกิจซบเซาหลังจากภาวะโรคระบาด โดยทางสภาเศรษฐกิจโลกมองว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไทยในฐานะประเทศที่มีความสำคัญของอาเซียนจะเป็นผู้ที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้พัฒนาไปได้ โดยมีความคาดหวังว่าอาเซียนจะร่วมมือกันให้ได้เหมือนสหภาพยุโรป (EU) ให้เป็นตลาดเดียวไม่ต้องแข่งขันทางการค้ากันเอง

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่าตนเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว เพราะตอนนี้โลกกำลังเผชิญกับปัญหาหลายอย่าง จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายด้าน ทั้งประเทศต่อประเทศ รัฐกับเอกชน ต้องร่วมมือกันทั้งหมด ในประเด็นปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ทางพรรคไทยสร้างไทยตั้งใจจะมีการใช้โมเดล BCG เข้ามาเพื่อรับมือปัญหา รวมทั้งมีนโยบายหลังคาโซลาร์ที่จะช่วยเรื่องการลดการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งฟอสซิล รวมทั้งจะต้องมีการปรับโครงสร้างพลังงานใหม่ทั้งระบบให้มีความเป็นมิตรต่อโลกมากขึ้นและยั่งยืนยิ่งขึ้น

ในประเด็นภูมิรัฐศาสตร์นั้น คุณหญิงสุดารัตน์เห็นว่าเป็นทั้งอุปสรรคและโอกาสของไทยในด้านเศรษฐกิจ แต่เชื่อมั่นว่าหากรัฐบาลต่อไปวางตัวอย่างเหมาะสมในเวทีโลกจะก้าวข้ามอุปสรรคได้และจะเกิดโอกาสมากกว่าโดยเฉพาะเมื่อโลกกำลังเกิดการย้ายฐานการผลิตและการลงทุน อาเซียนเป็นพื้นที่ๆเหมาะแก่การเคลื่อนย้ายทุน ณ ตอนนี้มากที่สุด และพรรคไทยสร้างไทยเองมีแผนการที่จะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้นอีกจำนวนหนึ่งเพื่อรองรับการลงทุนที่จะมาถึง

นายสุพันธุ์ กล่าวว่าตนเห็นว่าเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้คือต้องช่วยเหลือ SMEs เพราะในขณะที่โลกกำลังอยู่ในวิกฤต ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองก่อน ทุกวันนี้เราเห็นความเหลื่อมล้ำมาก และความเหลื่อมล้ำนั้นจริงๆเป็นปัญหากับตัวธุรกิจขนาดใหญ่เองด้วย เพราะเมื่อคนตัวเล็กมากๆเสียหายจากช่วงโรคระบาด ก็กระทบไปทั้งสายพานการผลิต บริษัทใหญ่ๆเองก็เกิดปัญหาเช่นกัน ดังนั้นถ้าจะให้เศรษฐกิจไปรอดทั้งหมด ต้องเร่งช่วยเหลือคนตัวเล็กก่อน โดยเฉพาะ SMEs และกลุ่มเปราะบางต่างๆ ให้กลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ก่อน

ในประเด็นความร่วมมือในอาเซียนนั้นนายสุพันธุ์กล่าวว่าตนเห็นด้วยกับทาง World Economic Forum ที่ต้องร่วมมือกัน ตนเองเคยนั่งเป็นประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) เข้าใจดีว่าตอนนี้มีการแข่งขันกันเองระหว่างชาติในอาเซียนมากเกินไปตนมีความมุ่งหมายว่าจะเจรจากับประเทศต่างๆให้เลิกแข่งขันทางการค้ากันแล้วหันมาจับมือกันแทนเพื่อสร้างตลาดที่เข้มแข็งและมีอำนาจต่อรองกับมหาอำนาจอื่นๆ ให้ได้

นายนพดล กล่าวว่าสำหรับการช่วยเหลือคนตัวเล็กและกลุ่มเปราะบางนั้น ทางพรรคไทยสร้างไทยมีกองทุนที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาในการทำธุรกิจหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่กองทุนนวัตกรรมสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงนวัตกรรม กองทุนฟื้นฟูหนี้เสีย เพื่อที่จะให้คนที่ประสบปัญหาในช่วง โควิด-19 กลับมายืนบนขาตัวเองได้ และ กองทุนเครดิตประชาชนที่จะให้ประชาชนกู้ยืมเพื่อที่จะไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นสิ่งที่พรรคไทยสร้างไทยตั้งใจจะทำโดยเร็วที่สุดคือการยกเลิกกฎหมาย 1,400 ฉบับ ที่เป็นอุปสรรคในการทำมาหากิน เพราะประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาที่ผู้ประกอบการรายย่อยเจออุปสรรคและข้อจำกัดทางกฎระเบียบมากมายขณะที่บริษัทใหญ่ไม่ต้องเผชิญข้อจำกัดเดียวกันนี้

คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวปิดท้ายว่าตนและพรรคไทยสร้างไทยยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะผู้แทนจาก World Economic Forum เป็นพรรคการเมืองแรกหลังจากมีการเลือกตั้ง และคาดหวังว่าจะได้สานต่อความร่วมมือดังกล่าวต่อไปในอนาคตอันใกล้

#ไทยสร้างไทย

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
โล๊ะ หรือลด Party List” จะจริงเท็จ เลอะเทอะหรือไม่?
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" พร้อม "ชัยธวัช" เปิดเวทีฝ่ายค้านพบประชาชน ที่อุดร ร่ว...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้ถุงเท้าแดง " หลังกู้ขาด...
ข่าวสาร
โล๊ะ หรือลด Party List” จะจริงเท็จ เลอะเทอ...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" พร้อม "ชัยธวัช" เปิดเวทีฝ่ายค้...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้...
ข่าวสาร
“ชัชวาล ไทยสร้างไทย” อัดรัฐจัดงบ ปี68 ผิดฝ...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย