“ไทยสร้างไทย” เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย ร่วมเวิร์กชอป รับฟังไอเดียสนับสนุนการสร้าง Startup และ Innovationไทย หวังสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ประชากร อย่างก้าวกระโดด

ข่าวสาร

29 มิถุนายน ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ พรรคไทยสร้างไทย พร้อมคณะทำงานเศรษฐกิจและรัฐบาลดิจิทัล 8 พรรคร่วมรัฐบาล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Thailand’s New S-Curve Developing Strategy & Innovation Ecosystem Under “5หา” or “5 Find’s” Strategy ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม Thai Startup & Innovation Future Forum 2023 ที่จัดโดย สภาหอการค้าไทย ร่วมกับสมาคม Thai Startup

นายฐากร เปิดเผยว่า การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับฟังแนวคิดของกลุ่ม Startup เพื่อนำความคิดเห็นไปร่วมจัดทำวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์การลงทุนสนับสนุน Startup และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการสร้างนวัตกรรมไทย เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด ทั้งในแนวทางการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมและการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้ประชากรและเศรษฐกิจประเทศไทยในอนาคต

นายฐากร กล่าวเพิ่มเติมว่า พรรคไทยสร้างไทยสนับสนุนให้ตั้งกองทุน SME Startup ระดับตำบลให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ประเทศไทยมี 7,255 ตำบล ดังนั้นเราจะมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อน เศรษฐกิจอีกประมาณ 7,255 เครื่องยนต์ และจะทำให้เกิดการสร้างงานในระดับฐานรากของประเทศได้อย่างมั่นคง

ทั้งนี้ ภายในงานมี นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมงาน โดยการเวิร์กชอปครั้งนี้เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันขับเคลื่อนธุรกิจ Startup ด้วยกลยุทธ์ 5 หา คือ หาตลาด หาทุน หาคน หาเพื่อน และหาทางออก

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย