ไทยสร้างไทย เสนอสภาตั้ง กมธ. ทำงานขับเคลื่อนประเทศ ร่วมกับรัฐบาลรักษาการ และข้าราชการ เพื่อให้ประเทศเดินหน้า ปัญหาประชาชนถูกแก้ไข อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวสาร

[ไทยสร้างไทย เสนอสภาตั้ง กมธ.วิสามัญ ทำงานร่วมรัฐบาลรักษาการ-ข้าราชการ แก้ปัญหาประชาชน เดินหน้าประเทศ ในช่วงยังจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยไม่ได้]

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงกรณีที่

พรรคไทยสร้างไทย ได้เสนอให้องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนประเทศร่วมกับรัฐบาลรักษาการและข้าราชการกระทรวงทบวงกรมต่างๆ ในช่วงที่รอการจัดตั้งรัฐบาลในห้วงเปลี่ยนผ่าน โดยเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ให้ตรงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎร ที่จัดตั้งขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นและงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือการให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ มีอำนาจในการเรียกหรือเชิญ รัฐบาลรักษาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการที่มีส่วนรับผิดชอบการบริหารราชการแผ่นดิน มาชี้แจงและร่วมกันทำงาน เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน ไปพลางก่อนระหว่างรอการจัดตั้งรัฐบาล ที่จะจัดขึ้นได้จริง

“เป็นการทำงานร่วมกันทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ รัฐบาลรักษาการ และข้าราชการ จะทำให้การแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเดินหน้าต่อไปได้ ” นายฐากร กล่าว

[ย้ำ ปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจ ไทยสร้างไทยได้เสนอร่าง รธน.ประชาชน เข้าสู่สภาแล้ว หวังถูกพิจารณาโดยเร็ว]

นายฐากร กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาของประเทศชาติและประชาชนรากเหง้าที่แท้จริงนั้นเกิดจากรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ดังนั้นพรรคไทยสร้างไทย จึงมีข้อเสนอในการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยได้ส่งร่างเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาแล้ว

สิ่งสำคัญคือการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมาทำหน้าที่ในการ ปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญตามความต้องการของพี่น้องประชาชน และที่สำคัญจะเป็นการตัดวงจรการสืบทอดอำนาจทั้ง ส.ว. และแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยไม่แก้ หมวด 1 และ 2 เพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชนสำเร็จลุล่วงได้จริง

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย