“ไทยสร้างไทย” แถลงจุดยืนโหวตเห็นชอบแก้ รธน. ม.272 #ปิดสวิตช์สว โหวตนายกรัฐมนตรี

ข่าวสาร

[ไทยสร้างไทย แถลงจุดยืนสนับสนุนร่างแก้ รธน. ม.272 ปิดสวิตช์ สว. โหวตนายก]

นายรณกาจ ชินสำราญ กรรมการบริหาร พรรคไทยสร้างไทย แถลงจุดยืนของพรรคไทยสร้างไทยว่า สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พุทธศักราช…. ที่เสนอโดย นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล พร้อมคณะ เพื่อยกเลิกมาตรา 272

[อัด ม.272 ทำประเทศไม่เป็นประชาธิปไตย เหตุให้ สว. ที่ไม่ได้มาจากประชาชน ร่วมเลือกนายก ทำให้คนชนะเลือกตั้งไม่ได้เป็นรัฐบาล]

โดยมาตรา 272 กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งในสมัยรัฐบาล คสช. จำนวน 250 คนมีสิทธิโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 500 คนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ซึ่งขัดต่อหลักการประชาธิปไตยที่ให้คนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมีอำนาจโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของประเทศ และนำมาสู่การกำหนดทิศทางการจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่เป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนตามผลการเลือกตั้งที่พรรคที่ได้คะแนนมากที่สุดและรวมเสียงได้มากที่สุดต้องมีสิทธิในการจัดตั้งรัฐบาล ดังเช่นที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้และเมื่อปี 2562 เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้ที่จะได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องได้รับคะแนนโหวตมากกว่ากึ่งหนึ่งคือ 375 เสียงในรัฐสภาที่ประกอบไปด้วย สว. และ สส. ทั้งที่ในรัฐธรรมนูญฉบับอื่นก่อนหน้านี้กำหนดให้ได้คะแนนเพียงกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น (หรือหากเทียบกับจำนวน ส.ส. ในปัจจุบันคือ ใช้เพียง 250 เสียงขึ้นไปเท่านั้น)

[ไทยสร้างไทย ยืนยัน รักษาสัจจะที่ให้ไว้กับประชาชน โหวตเห็นชอบปิดสวิตช์ สว. แน่นอน]

ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาหลักการประชาธิปไตย ไม่ใช่คนที่มาจากการแต่งตั้งจำนวน 250 คนมีอำนาจเหนือประชาชนทั้งประเทศที่มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง และเพื่อเป็นการรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนเมื่อตอนหาเสียงเลือกตั้ง สส. ของพรรคไทยสร้างไทยทั้งหมด 6 คนจึงยืนยันที่จะยกมือโหวตเห็นชอบให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิกมาตรา 272 ที่บรรจุอยู่ในวาระเรื่องด่วน ในการประชุมร่วมรัฐสภา แม้การประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมาจะถูกเลื่อนการประชุมออกไปก็ตาม

[สภาล่ม-เลื่อนประชุม แต่ละครั้ง ประเทศเสียหายกว่า 8 ล้านบาท คนจ่ายคือประชาชน]

ทั้งนี้ พรรคไทยสร้างไทยเล็งเห็นว่าในการเลื่อนประชุมรัฐสภาแต่ละครั้ง ประเทศชาติต้องสูญเสียงบประมาณไปกว่า 8 ล้านบาท จึงขอเรียกร้องให้ประธานรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาช่วยกันทำเพื่อประเทศชาติ ร่วมประชุมกันให้ลุล่วงตามวาระการประชุม เพื่อเห็นแก่พี่น้องประชาชนที่เสียภาษีและรอคอยความหวังจากฝ่ายนิติบัญญัติที่จะผ่านกฎหมายที่ส่งผลต่อชีวิตของพี่น้องประชาชน

[ไทยสร้างไทย เสนอร่าง รธน. ประชาชน เข้าสู่สภาแล้ว หวังทุกพรรคร่วมสานต่อ ตามที่ให้สัญญาไว้กับประชาชน]

นอกจากนี้ พรรคไทยสร้างไทยยังได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ร. เข้ามายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ยกเว้นหมวด 1 และ 2 เพื่อคืนอำนาจสู่ประชาชน แก้ไขกฎหมายที่ทำให้ประเทศไทยติดล็อกอยู่ทุกวันนี้ ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่ตรงกับหลายพรรคการเมืองที่เคยสัญญากับประชาชนไว้ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง พรรคไทยสร้างไทยจึงขอเชิญชวนสมาชิกรัฐสภาทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น สว. หรือพรรคการเมือง ร่วมมือกันแก้ไข ม.272 และยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เพื่อคืนประชาธิปไตยให้ประชาชนและสร้างรากฐานยั่งยืนให้กับประเทศชาติ

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้ถุงเท้าแดง " หลังกู้ขาด...
ข่าวสาร
“ชัชวาล ไทยสร้างไทย” อัดรัฐจัดงบ ปี68 ผิดฝาผิดตัว-ไม่ตอบโจทย์ เปิ...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาล จัดงบอยู่บน3ความเสี่ยง ซิกแซกไต่เส้...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้...
ข่าวสาร
“ชัชวาล ไทยสร้างไทย” อัดรัฐจัดงบ ปี68 ผิดฝ...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาล จัดงบอยู่บน3...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ร่วมแสดงความยินดีกับ พี่น้อง...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย