“ไทยสร้างไทย” ได้ยินเสียงร้องไห้ชาวนา ส่ง สส.บิ๊ก ชัชวาล ร่วมขึ้นบินปฏิบัติการทำฝนหลวง หลังชาวนาพื้นที่ทุ่งกุลา ประสบปัญหาภัยแล้ง ตั้งคำถาม ขาดแคลนงบประมาณหรือไม่ จึงปฏิบัติภารกิจล่าช้า

ข่าวสาร


[สส.บิ๊ก ไทยสร้างไทย เผย ภาคอีสานประสบภัยแล้งรุนแรง จากปรากฏการณ์เอลณีโญ]
.
นายชัชวาล แพทยาไทย สส.ร้อยเอ็ด พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญ ของทุ่งกุลาร้องไห้ ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลให้ฝนเกิดการทิ้งช่วง แหล่งน้ำตามธรรมชาติและแหล่งน้ำจากพื้นที่ชลประทานไม่เพียงพอสำหรับการทำการเกษตร ประกอบกับน้ำบาดาลซึ่ง อยู่ใต้ดินมีความเค็มจัด ไม่สามารถดูดขึ้นมาใช้งานได้
.
[แม่หน่อยสั่งลุย ! ประสานกรมฝนหลวง เข้าทำภารกิจฝนหลวง บรรเทาความเดือดร้อน ส่ง สส.บิ๊ก ร่วมทำภารกิจด้วย]
.
ในช่วง 2 สัปดาห์ต่อจากนี้ หากไม่มีฝนตกลงมาหรือพายุฤดูร้อนเข้ามาในพื้นที่ ข้าวในนาจำนวนมาก ที่พี่น้องเกษตรกรปลูกไว้จะต้องแห้งตาย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย จึงประสานงานโดยตรงไปยังกรมฝนหลวง และการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เข้ามาทำภารกิจ ฝนหลวง เพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
.
นายชัชวาล เปิดเผยว่า จากการประสานงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ขึ้นบินและปฏิบัติภารกิจในเบื้องต้น ซึ่งตนเองมีโอกาสขึ้นบิน เพื่อปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือ ปัญหาภัยแล้ง ให้กับพี่น้องประชาชนด้วย จึงได้เห็นภารกิจ และการทำงานของหน่วยงานดังกล่าวในทุกขั้นตอน ซึ่งถือเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
.
เริ่มตั้งแต่การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อกระตุ้นให้เกิดเมฆ จากนั้นเลี้ยงเมฆให้อ้วน ซึ่งเป็นการรวบรวมและทำมวลเมฆให้โตและหนาแน่นเพียงพอ และการจัดการกับมวลเมฆเหล่านั้นให้ควบแน่นและตกเป็นฝนลงบนพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งพอจะบรรเทาความทุกข์ร้อนได้ในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามในพื้นที่ภาคอีสานปัญหาภัยแล้ง ยังถือเป็นปัญหาสำคัญของพี่น้องเกษตรกรที่ยังต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง
.
[ตั้งคำถาม รัฐวางแผนรับมือเอลนีโญอย่างไร แก้ไขอย่างไร เหตุใดจึงทำฝนหลวงล่าช้า เพราะขาดแคลนงบหรือไม่]
.
จึงฝากคำถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 4 ประเด็นดังนี้
.
1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการตั้งแผนรับมือต่อปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างไร

2.ในช่วงการตั้งรัฐบาล ทางรัฐบาลมีนโยบายใดที่พอจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เขตทุ่งกุลาร้องไห้

  1. เหตุใดการดำเนินการเรื่องการทำฝนหลวงจึงล่าช้าไม่ทันต่อสภาพปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรง
  2. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ไม่มีงบประมาณในการสนับสนุน เป็นความจริงหรือไม่ และจากปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ทางภาครัฐจะมีงบประมาณในการดูแลบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวในส่วนนี้หรือไม่
    .
    [ฝากรัฐบาลใหม่ เตรียมแผนรับมือภัยแล้ง แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ เยียวยาเกษตรกร]
    .
    นายชัชวาล ยังฝากไปถึงรัฐบาลใหม่ ที่กำลังจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ ขอให้เร่งเตรียมแผนรับมือ ปัญหาภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ และจะส่งผลกระทบ ต่อพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะ ชาวนาที่ปลูกข้าว จะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนน้ำทั้ง การทำการเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงการเร่งกำหนดมาตรการในการดูแล พี่น้องเกษตรกรในเบื้องต้นว่าจะมีการเยียวยาอย่างไรบ้าง

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้ถุงเท้าแดง " หลังกู้ขาด...
ข่าวสาร
“ชัชวาล ไทยสร้างไทย” อัดรัฐจัดงบ ปี68 ผิดฝาผิดตัว-ไม่ตอบโจทย์ เปิ...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาล จัดงบอยู่บน3ความเสี่ยง ซิกแซกไต่เส้...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้...
ข่าวสาร
“ชัชวาล ไทยสร้างไทย” อัดรัฐจัดงบ ปี68 ผิดฝ...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาล จัดงบอยู่บน3...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ร่วมแสดงความยินดีกับ พี่น้อง...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย