[“ไทยสร้างไทย” ไม่แตกแถว ย้ำจุดยืนเลือกพรรคอันดับหนึ่งนำจัดตั้งรัฐบาล หนุนพิธา เป็นนายกตามเสียงข้างมาก และ เจตจำนงของประชาชน ]

ข่าวสาร

พรรคไทยสร้างไทย นำโดย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย และส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย นายสุพันธ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยสร้างไทย 5 คนประกอบด้วย

นางสุภาพร สลับศรี ส.ส.ยโสธร เขต 1

นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ ส.ส.อุบลราชธานี เขต 9

นายหรั่ง ธุรพล ส.ส.อุดรธานี เขต 3

นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ ส.ส.อุดรธานี เขต 6

และนายชัชวาล แพทยาไทย ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 7

ร่วมประชุมพรรค ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมของรัฐสภาเพื่อ เลือกนายกรัฐมนตรี

นายฐากร ย้ำว่า “พรรคไทยสร้างไทย ยืนยัน สนับสนุน โหวตนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสม มาจากเสียงสนับสนุนของพี่น้องประชาชนกว่า 14 ล้านเสียง รวมถึงเป็นมติของ 8 พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล ในการสนับสนุนนายพิธา ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและจะสามารถนำพาประเทศชาติบ้านเมืองได้ และจะพาประเทศไทย ก้าวไปสู่การแข่งขันในเวทีโลกโดยเฉพาะการฟื้นเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาได้อย่างเข้มแข็ง”

นายฐากร กล่าวว่า “จากการพูดคุยกับ พี่น้องสมาชิกวุฒิสภาเชื่อว่าส.ว.ไม่น้อย จะใช้ดุลพินิจ และความมีวุฒิภาวะได้อย่างเหมาะสม อยู่บนหลักการประชาธิปไตย และให้การสนับสนุนนายพิธา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามเสียงข้างมากของ สภาผู้แทนราษฎร และฉันทามติจากพี่น้องประชาชน สมาชิกวุฒิสภา ทุกท่านถือเป็นผู้ทรงเกียรติ และเป็นบุคคลที่ ได้มองเห็นอนาคตของประเทศ ซึ่งจะได้ โหวตตามความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งได้สะท้อนผ่านผลการเลือกตั้งว่าต้องการให้บุคคลใดเข้ามาทำหน้าที่ผู้นำในฝ่ายบริหาร”

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเร็...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจัดพิษสารเคมีร้ายแรง ถูกล...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมันให้ภาคขนส่ง แนะหยุ...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุกา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจั...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย รับฟังปัญหาพี่น้องชาว จ.นครสรร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย