[“ไทยสร้างไทย” ไม่แตกแถว ย้ำจุดยืนเลือกพรรคอันดับหนึ่งนำจัดตั้งรัฐบาล หนุนพิธา เป็นนายกตามเสียงข้างมาก และ เจตจำนงของประชาชน ]

ข่าวสาร

พรรคไทยสร้างไทย นำโดย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย และส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย นายสุพันธ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยสร้างไทย 5 คนประกอบด้วย

นางสุภาพร สลับศรี ส.ส.ยโสธร เขต 1

นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ ส.ส.อุบลราชธานี เขต 9

นายหรั่ง ธุรพล ส.ส.อุดรธานี เขต 3

นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ ส.ส.อุดรธานี เขต 6

และนายชัชวาล แพทยาไทย ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 7

ร่วมประชุมพรรค ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมของรัฐสภาเพื่อ เลือกนายกรัฐมนตรี

นายฐากร ย้ำว่า “พรรคไทยสร้างไทย ยืนยัน สนับสนุน โหวตนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสม มาจากเสียงสนับสนุนของพี่น้องประชาชนกว่า 14 ล้านเสียง รวมถึงเป็นมติของ 8 พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล ในการสนับสนุนนายพิธา ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและจะสามารถนำพาประเทศชาติบ้านเมืองได้ และจะพาประเทศไทย ก้าวไปสู่การแข่งขันในเวทีโลกโดยเฉพาะการฟื้นเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาได้อย่างเข้มแข็ง”

นายฐากร กล่าวว่า “จากการพูดคุยกับ พี่น้องสมาชิกวุฒิสภาเชื่อว่าส.ว.ไม่น้อย จะใช้ดุลพินิจ และความมีวุฒิภาวะได้อย่างเหมาะสม อยู่บนหลักการประชาธิปไตย และให้การสนับสนุนนายพิธา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามเสียงข้างมากของ สภาผู้แทนราษฎร และฉันทามติจากพี่น้องประชาชน สมาชิกวุฒิสภา ทุกท่านถือเป็นผู้ทรงเกียรติ และเป็นบุคคลที่ ได้มองเห็นอนาคตของประเทศ ซึ่งจะได้ โหวตตามความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งได้สะท้อนผ่านผลการเลือกตั้งว่าต้องการให้บุคคลใดเข้ามาทำหน้าที่ผู้นำในฝ่ายบริหาร”

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย