🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimination Day) เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติต่อกันด้วยความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม

ข่าวสาร

1 มีนาคม วันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimination Day) 🦋

วันนี้เป็นวันรณรงค์สากลเพื่อ #ยุติการเลือกปฏิบัติ ให้ทุกคนปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพในสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี และความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม ซึ่งกำหนดโดยโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDs)

ความพยายามยุติโรคเอดส์และลดความไม่เท่าเทียม เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ซึ่งรับรองโดย 193 ประเทศสมาชิกฯ ในด้านการสร้างหลักประกันสุขภาพที่ดี (เป้าหมายที่ 3) และลดความเหลื่อมล้ำ (เป้าหมายที่ 10)

แต่ปัจจุบันยังคงมีกฎหมาย นโยบาย หรือแนวปฏิบัติที่ตีตรา เลือกปฏิบัติ และคุกคามสิทธิมนุษยชน ดังนั้นการยุติกฎหมายใดก็ตามที่คุกคามและจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงเป็นเรื่องเร่งด่วน

#พรรคไทยสร้างไทย ไม่เคยละเลยเรื่องนี้ และพยายามจะผลักดันมาโดยตลอด ซึ่งวาระสำคัญในการยุติการเลือกปฏิบัติของปี 2567 นี้ คือ “การปกป้องสิทธิ เพื่อปกป้องสุขภาพของทุกคน” (To protect everyone’s health, protect everyone’s rights) 

ดิฉันขอร่วมรณรงค์ให้การ “ไม่เลือกปฏิบัติ” เกิดขึ้นกับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวัย อย่างเท่าเทียมค่ะ 💜💜

#ไม่เหยียดไม่เกลียด #ไม่เลือกปฏิบัติ #ทุกคนเท่ากัน

#วันยุติการเลือกปฏิบัติ #zerodiscriminationday #changeforall #SDGs

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
คุณหญิงสุดารัตน์ ควงน้องจินนี่ และทีมไทยสร้างไทย ลุยเล่นน้ำสงกราน...
ข่าวสาร
พรรคไทยสร้างไทย ขอให้ทุกท่านสดชื่น รื่นรมย์ มีความสุขกับเทศกาลสงก...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" ลุยให้กำลังใจชาวเชียงใหม่ พูดคุยผู้ค้าเรื่องเงินหมื่น...
ข่าวสาร
คุณหญิงสุดารัตน์ ควงน้องจินนี่ และทีมไทยสร...
ข่าวสาร
พรรคไทยสร้างไทย ขอให้ทุกท่านสดชื่น รื่นรมย...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" ลุยให้กำลังใจชาวเชียงใหม่ พูดค...
ข่าวสาร
"วรวุฒิ ไทยสร้างไทย"ชี้ ขยายเวลาปิดสถานบัน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย