“ฐากร” หารือสภาฯ ปัญหาค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน ทุกหน่วยงานต้องรวมพลังบูรณาการแก้ไขอย่างยั่งยืน

ข่าวสาร
ฐากร

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวหารือสภาฯ โดยระบุ ถึงผลการตรวจวัดค่า ฝุ่นละออง PM 2.5 พื้นที่ กรุงเทพ เช้านี้ ซึ่งพบว่า ค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน 79 พื้นที่ หนักสุด พื้นที่ “หนองแขม-ทวีวัฒนา” อยู่ในระดับสีแดง ขณะที่ปริมณฑลค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน 11 พื้นที่ หนักสุด ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ตรวจวัดได้ 84.2 มคก./ลบ.ม.
.
จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เท่านั้น แต่ต้อง รวมพลัง ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เพราะหากปล่อยปละละเลย ไม่ควบคุม ถึงต้นตอของสาเหตุ ที่ทำให้เกิดฝุ่นพิษ ไม่ว่าจะเป็นการเผา การก่อสร้างขนาดใหญ่ ก็ จะกระทบการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพ ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพรวม ทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวได้

24 มกราคม 2567

ไทยสร้างไทย #ประชุมสภา #ฝุ่นพิษ #PM25 #ฝุ่นPM

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย