ไทยสร้างไทย หนุนตั้ง กมธ.วิสามัญ แก้ปัญหาค่าไฟฟ้าแพง ชี้ ค่าไฟพุ่ง กระทบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน วอนรัฐ จัดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ช่วยประชาชน ลดค่าครองชีพ เพิ่มคุณภาพชีวิต

ข่าวสาร

นางสุภาพร สลับศรี สส.ยโสธร พรรคไทยสร้างไทย อภิปรายญัตติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษาแก้ไขปัญหาค่าไฟแพงโดยระบุว่า สนับสนุนให้ สภาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาค่าไฟแพงอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง โดยเห็นว่าปัญหาค่าไฟแพง ส่งผลถึงพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้าง ประชาชนต้องดำรงชีพด้วยการใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก จึงสนับสนุนสภา และแนวคิดที่ได้ร่วมกันอภิปรายเพื่อนำไปสู่การแก้ไข ก่อนที่จะถึงช่วงฤดูร้อนซึ่งจะต้อง เผชิญกับปัญหาความต้องการในการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟที่เพิ่มสูงขึ้น
.
จึงขอฝากถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อไม่ให้กระทบต่อพี่น้องประชาชน ตัวอย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดยโสธร เมื่อค่าไฟแพง จะกระทบไปถึงการผลิตน้ำประปาในหมู่บ้าน ซึ่งมีกระบวนการผลิตโดยเฉพาะในขั้นตอนการสูบน้ำที่ต้องดำเนินการเอง และไม่สามารถสู้กับค่าไฟที่เพิ่มสูงขึ้นได้ในช่วงเวลาดังกล่าว หลายพื้นที่จึงร่วมกันลงขัน และเปลี่ยนมาใช้ โซล่าเซลล์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายซึ่งดีขึ้นเพียงระยะเวลาสั้นๆ เพราะงบที่ ลงขันและได้รับการจัดสรรมาจากองค์การบริหารส่วนตำบล มีอยู่อย่างจำกัด
.
ตนจึงเห็นว่าการมีโซล่าเซลล์ แบบครบวงจร โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งจะช่วยให้ ลดต้นทุน ในการผลิต และช่วยให้ประชาชนมี ดีต้นทุนค่าครองชีพที่ถูกลง มีคุณภาพชีวิตและความสุขเพิ่มขึ้น

25 มกราคม 2567

ไทยสร้างไทย #ประชุมสภา

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย