“สส.สุภาพร” หารือปัญหาความเดือดร้อน ของพี่น้องชาวอำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธร

ข่าวสาร

สุภาพร สลับศรี สส.ยโสธร พรรคไทยสร้างไทย หารือปัญหาความเดือดร้อน ของพี่น้องชาวอำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธร เรื่องการทำธุรกรรมที่ดิน ซึ่งหน่วยราชการ นั่นคือ ที่ทำการที่ดินอำเภอทรายมูล ปิดให้บริการ และ ให้พี่น้องประชาชน ซึ่งเคยใช้บริการในจุดดังกล่าว ย้ายมาทำธุรกรรมที่ดินที่สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร ซึ่งห่างจากตัวที่ทำการเดิมที่อำเภอทรายมูล เป็นระยะทางไกลสร้างความยากลำบากให้กับพี่น้องประชาชน

จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนและเร่งแก้ไข เพราะหากปล่อยไว้จะสร้างความเดือดร้อน เสียเวลา และกระทบกับการทำมาหากิน และเพิ่มความแออัด ไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธรด้วย 26 มกราคม 2567 #ไทยสร้างไทย #ประชุมสภา

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย