ไทยสร้างไทย หนุน ตั้ง กมธ.วิสามัญ แก้ปัญหาขยะล้นเมือง ชี้ถึงเวลาผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ สร้างระบบคัดแยก จัดเก็บตั้งแต่ต้นทาง เชื่อสร้างความยั่งยืนได้ตามเป้า

ข่าวสาร

สส.ชัชวาล แพทยาไทย จ.ร้อยเอ็ด พรรคไทยสร้างไทย อภิปรายสนับสนุน ญัตติการตั้งกรรมาธิการวิสามัญ การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยชี้ให้เห็นว่า ทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาภาวะขยะล้นเมือง ดังนั้น ในยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก จึงมีวาระเรื่องการลดขยะ เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญ

เช่นเดียวกับความพยายามของหลายรัฐบาล ในประเทศไทย โดยเฉพาะในยุคของ คสช. ที่มีอำนาจบริหารจัดการอย่างเด็ดขาดแต่กลับไม่สามารถ ดำเนินการ จัดการปัญหาขยะได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่หลักในการ จัดการปัญหาดังกล่าว แต่กลับไม่มีงบประมาณ และศักยภาพเครื่องไม้เครื่องมือที่เพียงพอ

ขณะที่หลาย พื้นที่ทั่วประเทศ เช่นในจังหวัดร้อยเอ็ด มีความพยายามที่จะสร้างโรงเผา ขยะไฟฟ้า แต่ไม่เป็นผลสำเร็จ เนื่องจาก มีการคัดค้านจากชุมชน ปัญหาขยะจึงยังไม่ได้รับการแก้ไข ทำได้เพียงการนำขยะมากองรวมและฝังกลบเท่านั้น อย่างไรก็ตามส่วนตัวมองว่า โรงเผาขยะไฟฟ้าจำเป็นต้องเกิดขึ้น แต่ต้องเกิดขึ้นภายใต้การกำกับควบคุม การศึกษาผลกระทบผ่านการรับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่อย่างรอบคอบ ซึ่งจะทำให้ประชาชนเข้าใจปัญหาและพร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินการ

อย่างไรก็ตามตนต้องการเห็นการแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองเป็นวาระแห่งชาติ และเดินหน้าพัฒนาโครงการธนาคารขยะอย่างจริงจัง ซึ่งจะนำไปสู่การคัดแยกขยะ การจัดเก็บขยะตามสถานที่ต่างๆตั้งแต่ต้นทางอย่างเป็นระบบซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

26 มกราคม 2567

ไทยสร้างไทย #ประชุมสภา

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย