ไทยสร้างไทย จี้กระทรวงทรัพฯ ดูแลพื้นที่ทำกินให้ชาวอุบลกว่า 200 ครอบครัว โดยขอตัดต้นยางเสื่อมโทรม ปลูกใหม่ทดแทน หวังผู้มีอำนาจเข้าใจ พิจารณาให้เกษตรกรใช้พื้นที่ได้อย่างปกติสุข คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล

ข่าวสาร

นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ สส.อุบลราชธานี พรรคไทยสร้างไทย กล่าวหารือถึงปัญหาความเดือดร้อน ของพี่น้องชาวอำเภอนาจะหลวย อำเภอบุณฑริก อำเภอน้ำยืน โดยเฉพาะปัญหาที่ดินทำกินซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย เกิดความไม่เข้าใจการ ขึ้นกับพี่น้อง ในพื้นที่ เขตป่าสงวนกว่า 200 ครอบครัว หลังได้เข้าไปทำกิน รวมประมาณ 2,000 ไร่ ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ไม่ถึงร้อยละ 1 ของอุทยาน

ในอดีตมีข้อผ่อนปรนอนุญาตให้ ชาวบ้านสามารถทำกินในพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างปกติสุข คนกับป่าจึงอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล ล่าสุดพี่น้องในพื้นที่ทำกินดังกล่าวจะขออนุญาตตัดต้นยาง ซึ่งเสื่อมโทรมและไม่มีน้ำยาง เป็นผลผลิตได้แล้วเพื่อปลูกต้นยางใหม่ทดแทน จึงขอสื่อสารไปถึงรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ลงมาดูแล และช่วยเหลือประชาชนต่อปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย

ไทยสร้างไทย #ประชุมสภา

1 กุมภาพันธ์ 2567

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย เปิดที่ทำการพรรค ให้การต้อนรับ นางออร์นา ซากิฟ เอกอัค...
ข่าวสาร
"เลขาฯไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาลขอ งบ1.2 แสนล้านทำดิจิทัลวอลเล็ท ตำน...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ระบุ งบดิจิทัลวอลเล็ท 1.2แสนล้าน ส่อขัด พรบ.วิ...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย เปิดที่ทำการพรรค ให้การต้อนรับ...
ข่าวสาร
"เลขาฯไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาลขอ งบ1.2 แสนล...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ระบุ งบดิจิทัลวอลเล็ท 1...
ข่าวสาร
"สุดารัตน์" แนะสภา รอบคอบอย่าเป็นตรายาง ช่...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย