ไทยสร้างไทย จี้กระทรวงทรัพฯ ดูแลพื้นที่ทำกินให้ชาวอุบลกว่า 200 ครอบครัว โดยขอตัดต้นยางเสื่อมโทรม ปลูกใหม่ทดแทน หวังผู้มีอำนาจเข้าใจ พิจารณาให้เกษตรกรใช้พื้นที่ได้อย่างปกติสุข คนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล

ข่าวสาร

นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ สส.อุบลราชธานี พรรคไทยสร้างไทย กล่าวหารือถึงปัญหาความเดือดร้อน ของพี่น้องชาวอำเภอนาจะหลวย อำเภอบุณฑริก อำเภอน้ำยืน โดยเฉพาะปัญหาที่ดินทำกินซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย เกิดความไม่เข้าใจการ ขึ้นกับพี่น้อง ในพื้นที่ เขตป่าสงวนกว่า 200 ครอบครัว หลังได้เข้าไปทำกิน รวมประมาณ 2,000 ไร่ ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ไม่ถึงร้อยละ 1 ของอุทยาน

ในอดีตมีข้อผ่อนปรนอนุญาตให้ ชาวบ้านสามารถทำกินในพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างปกติสุข คนกับป่าจึงอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล ล่าสุดพี่น้องในพื้นที่ทำกินดังกล่าวจะขออนุญาตตัดต้นยาง ซึ่งเสื่อมโทรมและไม่มีน้ำยาง เป็นผลผลิตได้แล้วเพื่อปลูกต้นยางใหม่ทดแทน จึงขอสื่อสารไปถึงรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ลงมาดูแล และช่วยเหลือประชาชนต่อปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย

ไทยสร้างไทย #ประชุมสภา

1 กุมภาพันธ์ 2567

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย