“ไทยสร้างไทย” รับหนังสือเชิญชวนเข้าชื่อ ร่างกม.นิรโทษกรรม จากเครือข่ายภาคประชาชน พร้อมหนุนการพูดคุยยุติความขัดแย้งที่ต่อเนื่องยาวนาน แนะครอบคลุม ความผิด 112 ด้วยหรือไม่ให้ ส.ส.ไปถกในสภา

ข่าวสาร

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย รับหนังสือเชิญชวน เพื่อสนับสนุนการเข้าชื่อเสนอ ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ภาคประชาชน จากเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชน ที่นำโดย นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ซึ่งใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 133(3) รวบรวมรายชื่อประชาชนผู้สนใจ เสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเข้าสู่การพิจารณาของสภา

รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ยืนยันว่า สนับสนุนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมของภาคประชาชน โดยได้ติดตามความเคลื่อนไหว และแสดงความเห็นต่อประเด็นดังกล่าวออกมาเป็นระยะ และเห็นว่าการนิรโทษกรรมจะเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ช่วยยุติความขัดแย้งทางการเมืองของไทย ที่ต่อเนื่องและยาวนาน มากกว่า 17 ปี

ส่วนการนิรโทษกรรมจะครอบคลุมการกระทำความผิดช่วงใดบ้าง จะพิจารณาเฉพาะคดีการเมือง หรือรวมคดี เกี่ยวกับมาตรา 112 ด้วยหรือไม่นั้น ทางออกที่ดีที่สุด คือการนำทุกร่างที่ได้เสนอ ไม่ว่าจะมาจากภาคประชาชน หรือพรรคการเมือง เข้าไปถกเถียงหาข้อยุติในสภาผู้แทนราษฎร โดยทุกภาคส่วน ต้องเข้าไปมีส่วนร่วม ในการกำหนดทิศทาง และหน้าตาของกฎหมายนิรโทษกรรม

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักนิรโทษกรรมที่จะได้รับการยอมรับนั้น ทุกคนทุกฝ่ายได้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ใช่เพียงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น ไม่เช่นนั้นปัญหาความขัดแย้ง ที่ต่อเนื่องยาวนาน มาตั้งแต่หลังการรัฐประหารปี 2549 จะไม่ได้ข้อยุติ ขณะเดียวกันเห็นว่ากฎหมายนิรโทษกรรมเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและสร้างความปรองดองให้กับสังคมไทย ขณะเดียวกันขอย้ำว่าการนิรโทษกรรมควรครอบคลุมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการทางกฎหมายที่มิได้อยู่บนหลักนิติธรรมด้วย

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้ถุงเท้าแดง " หลังกู้ขาด...
ข่าวสาร
“ชัชวาล ไทยสร้างไทย” อัดรัฐจัดงบ ปี68 ผิดฝาผิดตัว-ไม่ตอบโจทย์ เปิ...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาล จัดงบอยู่บน3ความเสี่ยง ซิกแซกไต่เส้...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ยก เศรษฐา ขึ้นแท่น " #นักกู้...
ข่าวสาร
“ชัชวาล ไทยสร้างไทย” อัดรัฐจัดงบ ปี68 ผิดฝ...
ข่าวสาร
"ฐากร ไทยสร้างไทย" ชี้ รัฐบาล จัดงบอยู่บน3...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" ร่วมแสดงความยินดีกับ พี่น้อง...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย