“รำพูล ไทยสร้างไทย” จี้หน่วยงานรัฐ เร่งแก้ปัญหาโรงพักเก่าถูกทิ้งล้าง คนชุมชนหวังได้ที่ดินคืน นำมาพัฒนาสร้างประโยชน์กับคนในพื้นที่ พร้อมจี้ปรับปรุงแฟลตตำรวจ ที่ทรุดโทรมกว่า 30 ปี

ข่าวสาร

นางรำพูล ตันติวณิชานนท์ สส.อุบลราชธานี พรรคไทยสร้างไทย อภิปรายความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งได้รับการร้องเรียนมาว่า ชาวอำเภอบุณฑริก ต้องการให้กำจัดจุดอ่อนโรงพักเก่า ซึ่งถูกปล่อยให้ทิ้งรกร้าง ผู้นำชุมชนและคนในพื้นที่จึงต้องการให้คืนที่ดินรกร้างดังกล่าว ให้กับราชพัสดุจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เทศบาลตำบลบุณฑริกได้นำมาปรับปรุงใช้ประโยชน์ให้เกิดกับชุมชน

พร้อมกับปรับปรุงคุณภาพ แฟลตตำรวจ ที่ชำรุดทรุดโทรมแห่งใหม่ ที่ใช้งานมากว่า 30 ปีมีสภาพผุพัง รวมถึง บ้านพักของเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่เพียงพอ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะได้มี กำลังใจในการปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็ง เพื่อพี่น้องประชาชนต่อไป

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPLE FESTIVAL 2024" หนุน ป...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียงใหม่โมเดล" หลังค่าฝุ่นพ...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล (Zero Discrimina...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย ขนรุ่นใหม่ ร่วมงาน "BEER PEOPL...
ข่าวสาร
ปริเยศ ไทยสร้างไทย อัดนายกไม่เข้าใจ "เชียง...
ข่าวสาร
🦋 1 มีนาคมของทุกปี คือวันยุติการเลือกปฏิบั...
ข่าวสาร
สส.รำพูล ไทยสร้างไทย เรียกร้องรัฐฯสนับสนุน...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย