“รำพูล ไทยสร้างไทย” จี้หน่วยงานรัฐ เร่งแก้ปัญหาโรงพักเก่าถูกทิ้งล้าง คนชุมชนหวังได้ที่ดินคืน นำมาพัฒนาสร้างประโยชน์กับคนในพื้นที่ พร้อมจี้ปรับปรุงแฟลตตำรวจ ที่ทรุดโทรมกว่า 30 ปี

ข่าวสาร

นางรำพูล ตันติวณิชานนท์ สส.อุบลราชธานี พรรคไทยสร้างไทย อภิปรายความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งได้รับการร้องเรียนมาว่า ชาวอำเภอบุณฑริก ต้องการให้กำจัดจุดอ่อนโรงพักเก่า ซึ่งถูกปล่อยให้ทิ้งรกร้าง ผู้นำชุมชนและคนในพื้นที่จึงต้องการให้คืนที่ดินรกร้างดังกล่าว ให้กับราชพัสดุจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เทศบาลตำบลบุณฑริกได้นำมาปรับปรุงใช้ประโยชน์ให้เกิดกับชุมชน

พร้อมกับปรับปรุงคุณภาพ แฟลตตำรวจ ที่ชำรุดทรุดโทรมแห่งใหม่ ที่ใช้งานมากว่า 30 ปีมีสภาพผุพัง รวมถึง บ้านพักของเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่เพียงพอ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะได้มี กำลังใจในการปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็ง เพื่อพี่น้องประชาชนต่อไป

ร่วมแบ่งปันนโยบาย:

Facebook
Twitter

ข่าวสารน่าสนใจอื่น ๆ

ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเร็...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจัดพิษสารเคมีร้ายแรง ถูกล...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมันให้ภาคขนส่ง แนะหยุ...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" หนุนแก้กฎหมายประชามติ ระบุกา...
ข่าวสาร
"ไทยสร้างไทย" จี้รัฐบาลใช้ "งบกลาง" ลุยขจั...
ข่าวสาร
“ไทยสร้างไทย” จี้ เศรษฐา เร่งแก้ปัญหาราคาน...
ข่าวสาร
ไทยสร้างไทย รับฟังปัญหาพี่น้องชาว จ.นครสรร...
ติดตามทางโซเชียลมีเดีย